Thủ Tục, Điều Kiện Niêm Yết Trái Phiếu, Đăng Ký Niêm Yết Trái Phiếu

*

Đang xem: điều kiện niêm yết trái phiếu

Giấy phép

*

Chi tiết

*

Xem thêm: “Bỏ Túi Ngay” 1001 Stt Thả Thính Trai Ngắn, Tus Thả Thính Ngắn Hài Hước 2019

*

*

Xem thêm: .Net Là Gì ? Cách Trở Thành Lập Trình Viên Người Làm Nên Chọn Lương Net Hay Lương Gross

Mục đích Nhằm quản lý các hoạt động liên quan đến niêm yết cổ phiếu/ trái phiếu Thể loại Giấy phép Ngành nào cần 6612 Nơi nộp hồ sơ Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí:

0,1% trị giá giao dịch đối với cổ phiếu0,075% trị giá giao dịch đối với trái phiếu

Thời hạn: Không quy định

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện để được cấp phép niêm yết cổ phiếu/trái phiếu:

Hồ sơ xin cấp phép niêm yết cổ phiếu/ trái phiếu: bao gồm 2 bộ hồ sơ ( một là bộ hồ sơ gốc, một bộ sao y bản chính )

Hồ sơ xin cấp phép niêm yết cổ phiếu bao gồm:Đơn xin cấp phép niêm yết;Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu;Sổ theo dõi cổ đông của tổ chức xin niêm yết được lập trong vòng 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ xin niêm yết;Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kể cả các giấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh;Điều lệ công ty có nội dung phù hợp với qui định của pháp luật;Bản cáo bạch được lập theo mẫuDanh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát lập theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này;Cam kết của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát nắm giữ trong vòng 03 năm, kể từ ngày niêm yết, ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;Các báo cáo tài chính 02 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết;Hợp đồngtư vấn lập hồ sơ xin phép niêm yết giữa công ty chứng khoán tư vấn và tổ chức xin phép niêm yết.Hồ sơ xin cấp phép niêm yết trái phiếu gồm có:Các tài liệu qui định tại các điểm 1,4, 5, 6, 9 và 10 trên đây;Quyết định thông qua việc niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội cổ đông trong trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi (đối với công ty cổ phần), của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên), hoặc Chủ sở hữu vốn (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc của cấp có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp nhà nước);Sổ theo dõi chủ sở hữu trái phiếu của tổ chức xin niêm yết được lập trong vòng 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ xin niêm yết;Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức xin niêm yết đối với người đầu tư, bao gồm các điều kiện thanh toán, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi (trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và các điều kiện khác;

Giấy chấp thuận bảo lãnh thanh toán hoặc Biên bản xác định giá trị tài sản đảm bảo kèm tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và hợp đồng bảo hiểm (nếu có) đối với các tài sản đó trong trường hợp niêm yết trái phiếu có đảm bảo.

Trình tự thủ tục Hồ sơ xin cấp phép niêm yết được gửi cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.Việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ được tiến hành khi tổ chức xin niêm yết thấy cần sửa đổi, bổ sung hoặc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Bản sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ xin niêm yết gửi cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hoặc của những người có cùng chức danh với những người nói trên. Trường hợp do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu, tổ chức xin niêm yết phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung theo đúng thủ tục, thời gian do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quy định.Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp giấy phép niêm yết. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản giải thích lý do. Thời hạn trả lời hồ sơ 45 ngày Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra Chứng khoán của UBCKNN Địa chỉ cơ quan: Tại trụ sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Trả lời

Back to top button