Chứng khoán

Thủ Tục, Điều Kiện Lên Sàn Chứng Khoán Hose, Công Ty &#39Lên Sàn&#39 Chứng Khoán Khi Nào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.72 KB, 8 trang )

Đang xem: điều kiện lên sàn chứng khoán hose

số sở giao dịch chứng khoán. Bên cạnh đó, VN cũng cần thời gian đúc rút kinhnghiệm sau một quá trình hoạt động của các trung tâm để hoàn chỉnh hơn hệ thốngvăn bản pháp luật.Khi đã có đủ các điều kiện cần thiết, các trung tâm giao dịch chứng khoán đãchuyển thành các sở giao dịch chứng khoán. Ở Việt Nam hiện nay có 2 sở giao dịchchứng khoán là sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và sở giao dịchchứng khoán Hà Nội (HNX).Do điều kiện về thời gian thành lập cũng như các điều kiện khác mà điềukiện niêm yết chứng khoán trên 2 sở này cũng khác nhau. III. So sánh điều kiện niêm yết trái phiếu và cổ phiếu giữa HOSE và HNX:HNX HOSEĐiều kiệnniêm yết cổphiếuLà công ty cổ phần có vốn điều lệđã góp tại thời điểm đăng ký niêmyết từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lêntính theo giá trị ghi trên sổ kế toánLà công ty cổ phần có vốnđiều lệ đã góp tại thời điểmđăng ký niêm yết từ 80 tỷđồng Việt Nam trở lên tínhtheo giá trị ghi trên sổ kế toán.Căn cứ vào tình hình pháttriển thị trường, mức vốn cóthể được Bộ Tài chính điềuchỉnh tăng hoặc giảm trongphạm vi tối đa 30% sau khixin ý kiến Thủ tướng Chínhphủ
Hoạt động kinh doanh của năm liềntrước thời điểm đăng ký niêm yếtphải có lãi, không có các khoản nợphải trả quá hạn trên một năm,hoàn thành các nghĩa vụ tài chínhHoạt động kinh doanh hainăm liền trước năm đăng kýniêm yết phải có lãi và khôngcó lỗ luỹ kế tính đến nămđăng ký niêm yết. Không có 2 với Nhà nước và có tình hình tàichính lành mạnh tính đến thời điểmđăng ký niêm yết;các khoản nợ quá hạn ch ưađược dự ph òng theo quy địnhcủa pháp luật; công khai mọikhoản nợ đối với công ty củathành viên Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát, Giám đốc hoặcTổng Giám đốc, Phó Giámđốc hoặc Phó Tổng Giám đốc,Kế toán trưởng, cổ đông lớnvà những người có liên quan; Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốchoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kếtoán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu dom ình sở hữu trong thời gian 6 thỏng kể từ ngày niêm yết và 50% sốcổ phiếu này trong thời gian 6 thỏng tiếp theo, không tính số cổphiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;
Cổ phiếu có quyền biểu quyết củacông ty do ít nhất 100 cổ đông nắmgiữ;Tối thiểu 20% cổ phiếu cóquyền biểu quyết của công tydo ít nhất 100 cổ đông khôngphải là nhà đầu tư chứngkhoán chuyên nghiệp vàkhông phải là cổ đông lớnnắm giữ, trừ trường hợp doanhnghiệp nhà nước chuyển đổithành công ty cổ phần theoquy định của Thủ tướng Chínhphủ.Có hồ s ơ đăng k ý niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định tạikhoản 2 Điều 10 Nghị định này;Việc niêm yết cổ phiếu của Điều kiện niêm yết cổ phiếu 3 các doanh nghiệp thành lập mớithuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặccông nghệ cao, doanh nghiệp 100%vốn nhà nước chuyển đổi thànhcông ty cổ phần không phải đápứng điều kiện quy định tại điểm bkhoản 1 Điều 4, nghị định 14/2007.Điều kiện niêm yết cổ phiếucủa công ty cổ phần hình thành sauquá trình hợp nhất, sáp nhập doanhnghiệp thực hiện theo quy định củaBộ Tài chính.
của công ty cổ phần hìnhthành sau quá trình hợp nhất,sáp nhập doanh nghiệp thựchiện theo quy định của Bộ Tàichính.Đơn vị giao dịch nhỏ nhất là 1 lô =100 cổ phiếuĐơn vị giao dịch nhỏ nhất là 1lô = 10 cổ phiếuBiên độ giá ± 7% Biên độ giá ± 5%Điều kiệnniêm yết tráiphiếuLà công ty cổ phần, công ty tráchnhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhànước có vốn điều lệ đã góp tại thờiđiểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷđồng Việt Nam trở lên tính theo giátrị ghi trên sổ kế toánLà công ty cổ phần, công tytrách nhiệm hữu hạn, doanhnghiệp nhà nước có vốn điềulệ đã góp tại thời điểm đăngký niêm yết từ 80 tỷ đồng ViệtNam trở lên tính theo giá trịghi trên sổ kế toán. Hoạt độngkinh doanh của hai năm liềntrước năm đăng ký niêm yếtphải có lãi, không có cáckhoản nợ phải trả quá hạn trên
một năm và hoàn thành cácnghĩa vụ tài chính với Nhànước;Các trái phiếu của một đợt phát Có ít nhất 100 ng ười sở hữu 4 hành có cùng ngày đáo hạn trái phiếu cùng một đợt pháthành;Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định tại khoản3 Điều 10 Nghị định 14/2007.Từ những sự so sánh trên cũng như qua thực tế, có thể nhận xét sàn giao dịchchứng khoán thành phố hồ chí minh có tính đơn giản hơn, dễ chơi hơn cũng như antoàn hơn với biên độ ± 5% những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Đối với sàn giao dịch chứng khoán hà nội, nơi niêm yết cổ phiếu của nhiềucông ty nhỏ và vừa nên giá cổ phiếu thấp, phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ vàvới đặc trưng về cách tính giá tham chiếu và biên độ ± 7% đặc biệt thích hợp khiđầu tư khi thị trường có xu hướng đi lênviệc quy định điều kiện niêm yết khác nhau giữa HNX và HOSE đã tạo racách nhìn nhận sàn loại 1 và sàn loại 2. Ngay cả theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch ủy banChứng khoán nhà nước nhấn mạnh: “Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường của cảnước, liên kết khu vực, dẫn dắt thị trường chung nên cần phải tập hợp những doanhnghiệp chất lượng cao”. Điều này dẫn đến việc có những doanh nghiệp muốn niêmyết ở HOSE hơn là ở HNX.Sàn giao dịch chứng khoán là nơi đề các nhà đầu tư gặp nhau và mua bánchứng khoán. Mỗi sàn giao dịch chứng khoán có một số quy định, lợi thế khác nhaudành cho các đối tượng nhất định. Vì vậy, không thể nói sàn nào tốt hơn sàn nào.Đối với nhà đầu tư thì sàn nào có thể mang lại lợi nhuận nhanh và cao thì sàn đó làsàn giao dịch tốt.Vì vậy, có nên phân biệt vốn điều lệ giữa hai sàn HNX và HOSE hay không,hay nên niêm yết cổ phiếu của các loại doanh nghiệp có vốn điều lệ khác nhau trêncả hai sàn để tạo nên động lực giao dịch chứng khoán mạnh hơn. Vấn đề này nên
chăng cần phải cân nhắc thêm khi sửa đổi Luật Chứng khoán.Biên độ giao dịch của các mã chứng khoán giữa hai sàn kể từ ngày giao dịchcho đến nay có sự chênh lệch khác nhau. Trước khi điều chỉnh thu hẹp biên độ sànHà Nội là 10%, sàn thành phố Hồ Chí Minh là 7%, đến nay sàn Hà Nội là 7%, sàn 5 thành phố Hồ Chí Minh là 5%. Việc chênh lệch biên độ giữa hai sàn không đảm bảotính công bằng, bình đẵng giữa các mã cổ phiếu. Trong khi đó, phần lớn các doanhnghiệp có mã chứng khoán được niêm yết trên sàn HOSE có vốn điều lệ trên 80 tỷđồng. Vậy có nhất thiết phải phân biệt biên độ giao dịch chung cho các mã chứngkhoán giữa hai sàn. Trên cùng một đất nước, không nên đặt hai chế độ pháp lý khácnhau để áp dụng trong hoạt động kinh doanh cho một lĩnh vực. Quy định như vậy làtrái với nguyên tắc xây dựng pháp luật: Bảo đảm tính bình đẳng, công bằng.Tương tự đối với các điều kiện khác. Từ vấn đề này cho nên hiện nay nảy sinh quan điểm sáp nhập 2 sàn HNX vàHOSE lại thành một để thống nhất thị trường,tạo điều kiện cho việc quản lý và đảmbảo công bằng.IV. Sáp nhập HNX và HOSE: nên hay không?Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Vũ Bằng cho biết, đề án sáp nhậpchi tiết sẽ được trình Chính phủ trong quý III năm nay. Việc thực hiện sẽ được tiếnhành sau đó khoảng 6 tháng.Cụ thể, sau khi được Chính phủ chấp thuận và tiến hành sáp nhập, thị trườngchứng khoán Việt Nam sẽ hoạt động theo cơ chế “một sở hai sàn”. Theo đó, các cổphiếu sẽ chuyển dịch dần sang giao dịch tại sàn TP HCM. Trong khi đó, “đầu cầu”Hà Nội sẽ chủ yếu tập trung phát triển sàn chuyên biệt và các sản phẩm phái sinh,UPCoM Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cơ chế hoạt động saukhi sáp nhập các sở đã được thể hiện trong định hướng phát triển thị trường từ nayđến 2020.Cùng với việc sáp nhập 2 sở, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng dự kiếnnâng tiêu chuẩn niêm yết đối với các công ty đại chúng. Theo đó, vốn điều lệ tốithiểu đối với doanh nghiệp niêm yết tại HOSE sẽ được chính thức đưa lên mức 120
tỷ đồng (so với mức 80 tỷ đồng hiện hành), trong khi HNX là 30 tỷ (hiện là 10 tỷ).Cùng với đó là một loạt các tiêu chuẩn khác về tỷ lệ sinh lời, số cổ đông tối thiểu…Dưới con mắt của nhà đầu tư: 6 Thứ nhất, việc sáp nhập sẽ giúp các cơ quan quản lý tập trung được nhân lực,bộ máy để hoàn thiện thị trường chứng khoán Việt Nam một cách nhanh hơn, hiệuquả hơn. Hiện nay, cả hai Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đang quản lý hơn800 doanh nghiệp niêm yết trên cả 3 sàn (HOSE, HNX và UPCoM), chưa kể thịtrường trái phiếu. Việc tập trung thống nhất quản lý tại một Sở sẽ giúp tiết kiệm chiphí, vận hành, cải tiến hệ thống, tránh sự chồng chéo về đầu tư trong cùng một lĩnhvực đặc thù.Thứ hai, do được phát triển cách đây hơn 10 năm, cơ sở hạ tầng kỹ thuật củaSở Giao dịch chứng khoán TP HCM đang bộc lộ những yếu kém nhất định, thậmchí so sánh ngay với Sở GDCK Hà Nội cũng có những điểm kém hơn. Đơn giảnnhư việc bảng điện tử sàn HOSE không thể cung cấp được thông tin khối lượng giaodịch bán của nhà đầu tư nước ngoài, trong khi sàn HNX làm được. Hay trong việccông bố các số liệu thông tin thị trường trên website, HOSE cũng còn nhiều điểmchưa bằng với HNX. Những sự chênh lệch này cho thấy không có sự công bằng vềminh bạch thông tin ngay giữa 2 Sở giao dịch chứng khoán. Việc sáp nhập 2 Sở sẽgiúp tận dụng được hệ thống công nghệ mới, mà không phải đầu tư nâng cấp từngsàn.Thứ ba, việc sáp nhập sẽ giúp các doanh nghiệp niêm yết, các công ty chứngkhoán đỡ được các thủ tục hành chính rườm rà trong chế độ báo cáo. Các công tychứng khoán cũng sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành và quản lý, nhất là trong bốicảnh gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Các cơ quan quản lý cũng tập trung đượcnhân lực, bộ máy để giám sát có hiệu quả hơn việc công bố thông tin của doanhnghiệp niêm yết, kiểm soát chặt chẽ được hoạt động của các công ty chứng khoán.Thứ tư, việc có lộ trình sáp nhập, sẽ mở ra một con đường mới cho thị trườngchứng khoán Việt Nam để có thể tập trung phát triển một cách toàn diện. Giống nhưxây dựng một căn nhà mới, người sử dụng sẽ có được những trải nghiệm mới mẻ,
cùng những cải tiến và thay đổi thiết thực hơn. Nhìn sang thị trường chứng khoánLào, Campuchia mới được xây dựng, họ đã có những bước tiến mà nhà đầu tư ViệtNam mong đợi. 7 Thứ năm, việc gộp tất cả các thị trường làm một sẽ giúp tăng quy mô của thịtrường chứng khoán Việt Nam trước mắt bạn bè quốc tế. Từ đó có cơ hội đón thêmnhiều nguồn vốn đầu tư mới chảy vào thị trường Việt Nam, lâu nay vốn bị coi là quánhỏ.Tuy nhiên, nhiều người cũng băn khoăn về vấn đề vị thế sở độc quyền saukhi sáp nhập. Nhưng theo đa số thì việc sáp nhập mang lại lợi nhiều hơn hại.V. Kết luận: 8

READ  Triệu Phú Chứng Khoán Của Vợ Chồng Triệu Phú Nghỉ Hưu Trước Tuổi 30

*

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2008/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 1 1 0

*

Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 106 392 0

Xem thêm: Giá Cổ Phiếu Taseco – Thông Tin Chi Tiết Trái Phiếu Taseco 2019

*

Luận văn thạc sĩ về Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 120 678 6

*

185 Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM 83 1 2

*

260 Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội 106 446 0

*

60 Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM 120 523 0

*

239 Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán tại Việt Nam 125 502 0

*

Điều kiện chế độ vận hành của thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom), thực trạng và đề xuất pháp lý 14 528 0

*

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN NIÊM YẾT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 37 492 0

*

Tài liệu HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN doc 4 569 2

*

READ  Các Chỉ Số Chứng Khoán Lớn Trên Thế Giới, Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán

Xem thêm: Bạn Đã Biết Công Thụ Là Gì ? Công Là Gì? Đặc Điểm Nhận Dạng Công, Thụ Và Đam Mỹ

(201.5 KB – 8 trang) – Điều kiện niêm yết ở các sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam và vấn đề sáp nhập giữa các sở.

Trả lời

Back to top button