Cổ phiếu

diễn đàn cổ phiếu dst

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Đang xem: Diễn đàn cổ phiếu dst

Có 13885 người đang online, trong đó có 2562 thành viên. 17:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Tham gia ngày: 21/08/2014 Đã được thích: 4.488

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

DST, DST có vượt mệnh không để tham gia?

Đây là câu hỏi mà chỉ có những người trong công ty DST mới trả lời được, nếu giá trị nội tại của DST là trên mệnh thì nên đưa DST về đúng mệnh của nó.

Khi đó mua DST giá nào cũng lời.

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Nếu đúng là để DST thành 1 tập đoàn lớn thì đưa nó vượt mệnh đi, lúc đó sẽ sánh vai được các công ty tập đoàn. Nếu DST vượt 4 thì rồng tôi sẽ tham gia.
Nay nhỏ lẻ có bao nhiêu bị lái gom hết trong phiên hôm nay, từ ngày mai cứ lầm lũi mà tiến về mệnh.
Đẳng cấp của công ty tập đoàn nhất là DST phải vượt mệnh thì mớip hát triển được.
Tham gia ngày: 22/06/2015 Đã được thích: 10.890

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Giá 3.3 mà bác đã mơ đến vượt mệnh rồi

*

ĐÂY

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Tham gia ngày: 21/08/2014 Đã được thích: 4.488

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

READ  'Chìm Nổi' Cổ Phiếu Ltg F319 ) Tập Đoàn Lộc Trời Lên Sàn,

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Giá 3.3 mà bác đã mơ đến vượt mệnh rồi

*

Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211

Tham gia ngày: 16/07/2010 Đã được thích: 284

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

DST, DST có vượt mệnh không để tham gia?

Đây là câu hỏi mà chỉ có những người trong công ty DST mới trả lời được, nếu giá trị nội tại của DST là trên mệnh thì nên đưa DST về đúng mệnh của nó.

Khi đó mua DST giá nào cũng lời.

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Nếu đúng là để DST thành 1 tập đoàn lớn thì đưa nó vượt mệnh đi, lúc đó sẽ sánh vai được các công ty tập đoàn. Nếu DST vượt 4 thì rồng tôi sẽ tham gia.
Nay nhỏ lẻ có bao nhiêu bị lái gom hết trong phiên hôm nay, từ ngày mai cứ lầm lũi mà tiến về mệnh.
Đẳng cấp của công ty tập đoàn nhất là DST phải vượt mệnh thì mớip hát triển được.

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Bác có thông tin cụ thể gì, như kế hoạch KD năm 2021 có gì tăng trưởng mạnh mẽ, nói khơi khơi vậy mọi người đâu có dám tham gia

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Tham gia ngày: 21/08/2014 Đã được thích: 4.488

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Xem thêm: Tôi Có Khả Năng Tiếng Anh Là Gì, Phân Biệt Các Từ &#39Có Lẽ&#39 Trong Tiếng Anh

Bác có thông tin cụ thể gì, như kế hoạch KD năm 2021 có gì tăng trưởng mạnh mẽ, nói khơi khơi vậy mọi người đâu có dám tham gia

READ  Cổ Phiếu Techcombank Ipo - Cổ Phiếu Techcombank Được Đặt Giá 128

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chỉ có tin là DST muốn sánh vai với các đối tác tiềm năng thì phải đưa cổ phiếu vượt mệnh thì mới có thể. Vậy thôi.

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Tham gia ngày: 24/09/2015 Đã được thích: 672

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

DST, DST có vượt mệnh không để tham gia?

Đây là câu hỏi mà chỉ có những người trong công ty DST mới trả lời được, nếu giá trị nội tại của DST là trên mệnh thì nên đưa DST về đúng mệnh của nó.

Khi đó mua DST giá nào cũng lời.

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Nếu đúng là để DST thành 1 tập đoàn lớn thì đưa nó vượt mệnh đi, lúc đó sẽ sánh vai được các công ty tập đoàn. Nếu DST vượt 4 thì rồng tôi sẽ tham gia.
Nay nhỏ lẻ có bao nhiêu bị lái gom hết trong phiên hôm nay, từ ngày mai cứ lầm lũi mà tiến về mệnh.
Đẳng cấp của công ty tập đoàn nhất là DST phải vượt mệnh thì mớip hát triển được.
Tham gia ngày: 21/08/2014 Đã được thích: 4.488
Tham gia ngày: 15/01/2019 Đã được thích: 254

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

DST, DST có vượt mệnh không để tham gia?

Đây là câu hỏi mà chỉ có những người trong công ty DST mới trả lời được, nếu giá trị nội tại của DST là trên mệnh thì nên đưa DST về đúng mệnh của nó.

READ  Tin Tức, Sự Kiện Liên Quan Đến Bsr : Cổ Phiếu Bsr Lên Sàn Hnx

Khi đó mua DST giá nào cũng lời.

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Nếu đúng là để DST thành 1 tập đoàn lớn thì đưa nó vượt mệnh đi, lúc đó sẽ sánh vai được các công ty tập đoàn. Nếu DST vượt 4 thì rồng tôi sẽ tham gia.
Nay nhỏ lẻ có bao nhiêu bị lái gom hết trong phiên hôm nay, từ ngày mai cứ lầm lũi mà tiến về mệnh.
Đẳng cấp của công ty tập đoàn nhất là DST phải vượt mệnh thì mớip hát triển được.

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Đổi topic luôn cho máu. Kêu anh em từ topic Phân phối đỉnh qua đây đi, j mà phân phối hoài

*

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Tham gia ngày: 21/08/2014 Đã được thích: 4.488

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Chủ đề trong “Thị trường chứng khoán” bởi rong_vang, 23/02/2021 .

Đổi topic luôn cho máu. Kêu anh em từ topic Phân phối đỉnh qua đây đi, j mà phân phối hoài

*

Tham gia ngày: 24/09/2015 Đã được thích: 672

Chủ đề cùng chuyên mục

SHS, SSI,VIX, sẽ cùng ngồi chung mâm 4. trong 2 tuần nữa! KBC – Tổ đại bàng…. Đô thị kinh bắc —— Thị trường đang trong giai đoạn cực kì khó chịu —— Quá nhọ cho VND , quá nhọ cho số của em Múc VNM VIX ngôi sao sáng giữa bầu trời Hà Nội, quý 1 lãi khủng VRE_Thiên đường mua sắm…. FLC- Đường về 3-4 Quả bom nguyên tử STB (Sacombank) sẽ kích hoạt bất cứ lúc nào… HUT-Nhanh tay còn kịp

Chia sẻ trang này

Tweet

Xem thêm: Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Bông Sen, Bông Sen Corp: Năm 2019, Huy Động Thêm 7

Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email: Bạn đã có tài khoản rồi? Tích vào đây để đăng ký Vâng, Mật khẩu của tôi là:

Trả lời

Back to top button