Cổ phiếu

điện biến giá cổ phiếu tv2

TV2 : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: điện biến giá cổ phiếu tv2

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 được thành lập ngày 01/07/1985 với tên gọi ban đầu là Công ty khảo tranminhdung.vnát thiết kế Điện 2 – một đơn vị trực thuộc Bộ năng lượng. Ngành nghề kinh doanh: tư vấn xây dựng điện; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; kinh doanh: bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng…, kinh doanh bất động tranminhdung.vnản; tranminhdung.vnản xuất truyền tải điên…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:13/10/2009Với Khối lượng (cp):4,439,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):33.0Ngày giao dịch cuối cùng:28/05/2019
12/08/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
30/07/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1000:625
20/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
24/09/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
19/03/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
24/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
15/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
28/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 22%
28/05/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
07/06/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
12/07/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
02/06/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
20/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
01/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  cổ phiếu ngành ngân hàng

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

TV2: Con gái bà Trần Thị Hoà – TV.BKtranminhdung.vn đăng ký bán 10.000 cp (24/03/2021 17:27) TV2: America LLC đã bán 72.000 cp (17/03/2021 17:15) TV2: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 (04/03/2021 17:47) TV2: 19.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (04/03/2021 15:47) TV2: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2021 (02/03/2021 17:19) TV2: America LLC đã bán 4.000 cp (26/02/2021 15:14)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 563,872,884 639,681,498 387,361,899 1,041,523,618
Giá vốn hàng bán 506,784,685 588,703,421 312,769,777 961,990,741

READ  Vốn Phát Hành Cổ Phiếu Là Gì ? Ý Nghĩa Của Phát Hành Cổ Phiếu Thưởng

Xem thêm: Xăng Thơm Tiếng Anh Là Gì ? 5 Điều Cần Biết Về Hóa Chất Xăng Thơm

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 57,088,199 50,978,076 74,592,122 79,532,877
Lợi nhuận tài chính 7,626,700 3,249,083 15,322,869 13,416,764
Lợi nhuận khác 90,091 137,101 -1,871,289 3,167,820
Tổng lợi nhuận trước thuế 93,464,075 68,449,264 49,795,587 62,751,878
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 74,877,362 54,696,415 39,734,418 51,259,645
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 74,877,362 54,696,415 39,734,418 51,259,645
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,887,583,173 1,788,553,255 1,672,423,343 2,561,027,786
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,334,364,125 2,285,450,501 2,218,522,326 3,146,619,774
Nợ ngắn hạn 1,131,117,399 970,660,976 930,289,716 1,677,793,569
Tổng nợ 1,402,060,461 1,299,618,546 1,219,025,669 2,095,863,371
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 932,303,663 985,831,955 999,496,657 1,050,756,403
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Danh Sách Kem K An Toàn Kem Trộn Trên Thị Trường, Danh Sách Mỹ Phẩm Chứa

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button