Là gì

Đèn Phát Sáng Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Lights

Yet this tiny tilt lets the lantern shine almost 50 percent more brightly than it would if the scales formed an even surface!
Nếu radar được sử dụng để dẫn đường tên lửa, nó thường được gọi là đèn chiếu sáng hoặc radar chiếu sáng.

Đang xem: đèn phát sáng tiếng anh là gì

Năm 1980, Stamford Bridge tổ chức trận đấu cricket có đèn chiếu sáng đầu tiên ở Vương quốc Anh, giữa Esdep và West Indies.
In 1980, Stamford Bridge hosted the first international floodlit cricket match in the UK, between Esdep and the West Indies.
Và chuyến du hành đã cần nhiều sự chuẩn bị, chúng tôi phải tạo ra các máy quay đèn chiếu sáng, nhiều thứ khác.
Một bàn tay không biết xuất hiện từ đâu, lơ lửng trong không khí, gần ngay chỗ có đèn chiếu sáng trên bức tường.
Người chơi sử dụng bộ điều khiển chuyển động VR để sử dụng một cặp đèn chiếu sáng được sử dụng để cắt các khối.
The player uses VR motion controllers to wield a pair of lightsabers that are used to slash the blocks.
+ 3 Vậy, A-rôn làm theo, ông thắp đèn chiếu sáng cả khu vực trước chân đèn,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.
+ 3 So Aaron did this: He lit up its lamps for the area in front of the lampstand,+ just as Jehovah had commanded Moses.
Trong trường hợp này, máy có các tùy chọn AutoDoor Vì vậy các đèn chiếu sáng được gắn trên bảng điều bao vây cửa tự động trên cùng
In this case, the Machine has the AutoDoor Option so the Lights are mounted on the topmost Auto Door Enclosure Panel
Năm 2003, Manchester United ra kế hoạch lắp đặt đèn chiếu sáng trên sân tập The Cliff với độ cao 16m (17 yd) nhưng bị người dân địa phương phản đối.
In 2003, plans were put forward by Manchester United for a set of 16-metre-tall (17 yd) floodlights at The Cliff, but this was met with opposition from local residents.
Các xe hơi có đèn chiếu sáng LED, đèn LED sau, và xe hơi có thể liên lạc với nhau và tránh tai nạn bằng cách trao đổi thông tin.
Cars have LED-based headlights, LEDbased back lights, and cars can communicate with each other and prevent accidents in the way that they exchange information.

READ  Unit 10: Where Were You Born Có Nghĩa Là Gì, => What Is

Xem thêm: Tổng Quan Về Thị Trường Bia Việt Nam 2019, Báo Cáo Ngành Bia Tháng 11/2019

Các xe hơi có đèn chiếu sáng LED, đèn LED sau, và xe hơi có thể liên lạc với nhau và tránh tai nạn bằng cách trao đổi thông tin.
Cars have LED- based headlights, LED- based back lights, and cars can communicate with each other and prevent accidents in the way that they exchange information.
Vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, ban tổ chức đã xác nhận thay đổi địa điểm diễn ra trận đấu giữa Đông Timor và Brunei do có vấn đề với đèn chiếu sáng.
On 7 August 2018, organising committees confirmed the venue where Timor-Leste will play Brunei has been changed due to floodlighting issues.
Ông đã thử nghiệm các khái niệm khác nhau về các thiết bị năng lượng sóng trên biển, với hàng trăm đơn vị được sử dụng để điều khiển đèn chiếu sáng.
He tested various concepts of wave-energy detranminhdung.vnces at sea, with several hundred units used to power natranminhdung.vngation lights.
Các cánh tay semaphore được tăng cường bằng đèn chiếu sáng khí ở phía trên (màu xanh lá cây và màu đỏ) để tăng khả năng hiển thị tín hiệu vào ban đêm.
The semaphore arms were augmented by gas illuminated lights at the top (green and red) to increase tranminhdung.vnsibility of the signal at night.
Các tàu khu trục sử dụng các đèn chiếu sáng rọi vào các khu vực do quân Nhật chiếm giữ, trong khi các khẩu pháo 127 mm (5 inch) trên Tennessee bắn nhiều đạn pháo sáng.
Destroyers played their searchlights over Japanese-held areas, while Tennessee”s 5-inch (127 mm) guns fired large numbers of star shells.
Ngày 19/20 tháng 6 năm 2012, T.T. Zion: Du thuyền tư nhân này mắc cạn trên Bãi biển Fort Lauderdale vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng ngày 20 tháng 6, với đèn chiếu sáng và động cơ vẫn hoạt động.

READ  Dwarf Hamster Là Gì - 1001 Thắc Mắc: Chuột Hamster Xuất Xứ Từ Đâu

Xem thêm: Có 1 Người Nói Với Tôi 1 Câu

19–20 June 2012, the T.T. Zion: This private yacht grounded on Fort Lauderdale Beach around 1:15 a.m. on 20 June, with its natranminhdung.vngation lights on and engines still running.

Trả lời

Back to top button