De Thi Vào Lớp 6 Trường Thcs Đoàn Thị Điểm Năm 2010, Đề Thi Vào Lớp 6 Trường Đoàn Thị Điểm Năm 2010

Tài liệu tham khảo môn Toán lớp 6 (Năm học: 2010- 2011)của kì thi tuyển sinh tại trường Đoàn Thị Điểm. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6. Thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: De thi vào lớp 6 trường thcs đoàn thị điểm

*

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 PHÒNG GD – ĐT YÊN MỸ Môn: Toán Năm học: 2010- 2011TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀIA. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau: 14Câu 1. Phân số được viết dưới dạng số thập phân là: 25 A. 14,25 B. 25,14 C. 0,140 D. 0,56 9Câu 2. Số phút có trong 1 giờ là: 20 A. 29 phút B. 69 phút C. 87 phút D. 89 phútCâu 3. Để viết các số tự nhiên từ 10 đến 100, người ta cần viết tất cả bao nhiêu chữ số A. 110 B. 180 C. 182 D. 183Câu 4. Cho hình vẽ bên, biết diện tích hình hình vuôngnhỏ là 32cm2. Chu vi đường tròn là: A. 12,56cm2 B. 25,12cm2 C. 50,24cm2 D.

Xem thêm: Elly Trần Là Ai? Sự Thật Về Người Chồng Elly Trần Là Ai ? Sự Thật Về Người Chồng Chưa Bao Giờ Tiết Lộ

Xem thêm: Thực Hiện Quyền Mua Cổ Phiếu Phát Hành Thêm, Thực Hiện Quyền

100,48cm2Câu 5. Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 16m, gọi là hình vuông th ứ nh ất. N ối các đi ểm chính gi ữacác cạnh của hình vuông thứ nhất ta được hình vuông thứ hai. N ối các đi ểm chính gi ữa các c ạnh c ủahình vuông thứ hai ta được hình vuông thứ ba … và cứ ti ếp tục như vậy cho đ ến khi đ ược hình vuôngcó cạnh dài 4m. Số hình vuông là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8B. TỰ LUẬN (15 điểm) 2 3 1 44 2Câu 1. (4 điểm) a) Tính 3 + 4 − + − 2 − 0, 75 5 7 4 77 5 b) Tìm x, biết: � �{ �x3 } 27×11− ( x + 12) x8� − 79 :5 = 100Câu 2. (3 điểm) Cho ba số phân biệt: 12; 56 và ab a) Ghép liên tiếp hai trong ba số trên để được những số có bốn chữ số, hãy viết các số đó ? b) Tìm ab biết trung bình cộng của các số có bốn chữ số vừa tạo thành bằng 3434 1Câu 3. (3điểm): Số học sinh ở trường A bằng số học sinh ở trường B và số học sinh ở trường B 3nhiều hơn số học sinh ở trường A là 836 học sinh. a) Tính số học sinh ở mỗi trường b) Ở trường B có số học sinh Nam gấp 5 lần số học sinh nữ. Hỏi ở trường B có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ ?Câu 4. (5 điểm ) Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 48cm2. Trên cạnh CD lấy điểm E sao cho 1 2EC = ED . Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = BC . 2 5 a) Tính diện tích tam giác AMB b) Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABM và CEM c) Tính diện tích tam giác AEM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 PHÒNG GD – ĐT YÊN MỸ Môn: Toán Năm học: 2010- 2011TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁNA. TRẮC NGHIỆMMỗi câu chọn đúng được 1 điểm Câu 1 2 3 4 5 Đáp án D C D B AB. TỰ LUẬNCâu 1. Đáp số: 2 3 1 44 2 2 3 1 4 2 3 �2 2�� 3��3 4� 1a) 3 + 4 − + − 2 − 0, 75 = 3 + 4 − + − 2 − = � − 2 � � + � � + � 3 − + 4 5 7 4 77 5 5 7 4 7 5 4 �5 5�� 4��7 7� 4= 1−1 + 5 = 0 + 5 = 5 {b) � � �x3 } 27×11− ( x + 12) x8� − 79 :5 = 100 27×11− ( x + 12) x8� − 79 =100×5 � � �x3 27×11− ( x + 12) x8� − 79 = 500 � � �x3 27×11− ( x + 12) x8� = 500 + 79 � � �x3 27×11− ( x + 12) x8� = 579 � � �x3 27×11− ( x + 12) x8 = 579 : 3 297− ( x + 12) x8 = 193 (x + 12)x8 = 297-193 (x + 12)x8 = 104 x + 12 = 104 : 8 x + 12 = 13 x = 13 – 12 x=1Câu 2. Đáp số: a) Có 6 số 1256 ; 5612 ; 12ab ; ab12 ; 56ab ; ab56 ( ) b) ( 1256 + 5612 +12ab + ab12 + 56ab + ab56 : 6 = 3434 ab = 34Câu 3. Đáp số: a) Trường A 418 hs; trường B 1254 hs b) 209 hs nữ và 1045 hs namCâu 4. Đáp số a) SAMB = 9, 6cm 2 b) SCEM = 4,8cm nên SAMB = 2xSCEM 2 c) SAME = 17, 6cm 2

Trả lời

Back to top button