Bộ Đề Thi Tự Luận Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Đáp Án, Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán

… xiên góc Câu 14 : Chọn câu SAI Một người đường thẳng Cứ 10 m người lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆x(m) 8 10 10 12 12 12 14 14 ∆t(s) A Vận … 4 ,19 .10 -3Hz B ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4 ,19 .10 -3Hz C ω = 1, 18 .10 -3rad/s; f = 5329s; T = 1, 88 .10 -4Hz D ω = 1, 18 .10 -3rad/s; T = 5329s; f = 1, 88 .10 -4Hz – Trang 13 – Trường THPT Trung An Chương … tốc rơi tự do), người ta đo khoảng cách hai chấm thứ 10 -11 3,7cm khoảng cách hai chấm thứ 11 -12 4,1cm Gia tốc rơi tự tính từ thí nghiệm A g = 9,8m/s2 B g = 10 ,0m/s2 C g = 10 ,2m/s2 D g = 10 ,6m/s2…

Đang xem: đề thi tự luận môn thị trường chứng khoán

*

… nhớ( tiếp theo) Phần A: Các câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Khai triển(5x -1)3 Đợc kết A,(5x -1)( 25×2-5x +1) B, ,(5x -1)( 25×2-5x +1) C,(5x -1)( 5×2+5x +1) D,(5x +1)( 25×2-5x +1) 3 Câu 2: (x+3)(x -3x+9) = A: x … A n(n2 + 1)( m 1) B n2(n + 1)( m 1) C (m + 1)( n2 + 1) D (n3 + 1)( m 1) Câu 2: Phân tích đa thức: 4xy 4xz y + z thành nhân tử , ta đợc: A (4x + 1)( y z) B (y z)(4x 1) C (y + z)(4x 1) D (x … biểu thức: ( x 1) x + 24 x + 36 Trần Ngọc Tuấn Trờng THCS Trần Bích San 12 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tự luận Đại số kì Tiết 8: phép chia phân thức đại số Phần A :Các câu hỏi trắc nghiệm Câu1:…

*

… giá trị chứng khoán nắm giữ thực hiện: a Mua hợp đồng quyền chọn mua e Cả a c b Mua hợp đồng quyền chọn bán f Cả b c c Bán hợp đồng quyền chọn mua g Cả a d d Bán hợp đồng quyền chọn bán 37) Điều … người mua người bán b sở giao dịch hợp đồng tương lai c người mua d người môi giới 54) Theo hình thức khớp lệnh này, giá chứng khoán xác lập không phản ánh tức thời thông tin thị trường Đó hình … chiết khấu (%) DA  DA – – – – A B Dự án 15,6% dự án 15,6% C Dự án 15,6% dự án 20% D Dự án 33,3% dự án 15,6% Dự án 33,3% dự án 20% …

*

… tín phi u Câu 316: ð i tư ng tham gia mua – bán ch ng khoán th trư ng ch ng khoán th là: a Chính ph b y ban ch ng khoán Nhà nư c c Quĩ ñ u tư ch ng khoán d S giao d ch ch ng khoán Câu 317: … khuyên Câu 135: R i ro ñ u tư ch ng khoán là: a S m t ti n ñ u tư ch ng khoán b S không may m n ñ u tư ch ng khoán c S không n ñ nh thu nh p ñ u tư vào ch ng khoán d a b e Không phương án ñúng Câu … khuyên Câu 154: R i ro ñ u tư ch ng khoán là: a S m t ti n ñ u tư ch ng khoán b S không may m n ñ u tư ch ng khoán c S không n ñ nh thu nh p ñ u tư vào ch ng khoán d a b e Không phương án ñúng Câu…

*

Thị trường tài bao gồm: a) Thị trường tiền tệ thị trường vốn c) Thị trường CK thị trường tiền tệ b) Thị trường hối đoái thị trường vốn d) Thị trường thuê mua thị trường bảo hiểm Câu 75: Thị trường … Chỉ I d) II, III &IV Câu 81: Thị trường mua bán lần đầu chứng khoán phát hành a) Thị trường tiền tệ b) Thị trường sơ cấp c) Thị trường thứ cấp d) Thị trường thức Câu 82: Loại chứng khoán sau … a) Thị trường nợ thị trường trái phiếu b) Thị trường tập trung thị trường OTC c) Thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp d) Cả câu Câu 77: Căn vào phương thức hoạt động, TTCK bao gồm: a) Thị trường…

*

… phiếu Câu 74: Thị trường tài bao gồm: a) Thị trường tiền tệ thị trường vốn b) Thị trường hối đoái thị trường vốn c) Thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ d) Thị trường thuê mua thị trường … hiểm Câu 75: Thị trường chứng khoán bao gồm a) Thị trường vốn thị trường thuê mua b) Thị trường cổ phiếu thị trường trái phiếu c) Thị trường hối đoái thị trường cho vay ngắn hạn d) Tất câu Câu … c Kỳ phiếu d Tiền tệ Câu 314: Thị trường chứng khoán phận của: a Thị trường tín dụng b Thị trường liên ngân hàng c Thị trường vốn d Thị trường mở Câu 315: Thị trường chứng khoán là: a Nơi tập…
… D BB tiền gửi nội tệ kỳ hạn ưới 12 tháng nhỏ tiền gửi kỳ hạn ưới 12 tháng ng ại tệ b M c D BB tiền gửi nội tệ kỳ hạn 12 tháng lớn tiền gửi ng ại tệ kỳ hạn 12 tháng c M c D BB t t lại … gửi nội tệ kỳ hạn ưới 12 tháng lớn tiền gửi kỳ hạn ưới 12 tháng ng ại tệ 15/ h a b Đ phiếu c d 16/ a b c d n c u sai phiếu l l ại ch ng kh án vốn huy động vốn vay anh nghiệp th phát … n h ng tiền gửi kỳ hạn l ại lớn tiền gửi kỳ hạn l ại nhỏ tiền gửi t án v l ại tiền t i sản khác b Gi y bạc ng n h ng tiền gửi t án tiền gửi kỳ hạn l ại lớn tiền gửi kỳ hạn l ại nhỏ…

Xem thêm: cap thả thính crush

… trường tài chính bao gồm: a .Thị trường tiền tệ thị trường vốn b .Thị trường hối đoái thị trường vốn c .Thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ d .Thị trường thuê mua thị trường bảo hiểm Câu 15 Thị … sai thị trường chứng khoán thứ cấp a .Thị trường thứ cấp nơi giao dịch chứng khoán phẩm chất b .Thị trường thứ cấp tạo tính khoản cho cổ phiếu lưu hành c .Thị trường thứ cấp tạo cho người sở hữu chứng … mua bán chứng khoán III Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch Trung tâm IV Nhà đầu tư nhận chứng khoán (nếu người mua) tiền (nếu người bán) tài khoản củ V Công ty chứng khoán thông…
… 321: Thị tr ng chứng khoán thứ cấp là: a Thị tr ng huy động vốn b Thị tr ng tạo hàng hóa chứng khoán c Thị tr ng tạo tính khoản cho chứng khoán d Tất Câu 322 Thị tr ng chứng khoán tập trung thị … dịch chứng khoán là: a) Thị tr ng giao dịch chứng khoán tập trung b) Thị tr ng giao dịch chứng khoán phi tập trung c) Một hình thức hoạt động c a thị tr ng chứng khoán thứ cấp Câu 410: Chứng khoán … 316: Đối t ợng tham gia mua – bán chứng khoán thị tr ng chứng khoán là: a Chính ph b y ban chứng khoán Nhà n ớc c Quĩ đầu t chứng khoán d S giao dịch chứng khoán Câu 317: Tổ chức không đ ợc phát…
… thầu tín phiếu Câu 316: Đối tợng tham gia mua – bán chứng khoán thị trờng chứng khoán là: a Chính phủ b ủy ban chứng khoán Nhà nớc c Quĩ đầu t chứng khoán d Sở giao dịch chứng khoán Câu 317: Tổ … 321: Thị trờng chứng khoán thứ cấp là: a Thị trờng huy động vốn b Thị trờng tạo hàng hóa chứng khoán c Thị trờng tạo tính khoản cho chứng khoán d Tất Câu 322 Thị trờng chứng khoán tập trung thị câu Câu 370: Chứng hành nghề kinh doanh chứng khoán đợc cấp cho: a Công ty chứng khoán b Cá nhân đủ chứng chuyên môn thị trờng chứng khoán c Cá nhân làm việc công ty chứng khoán d Tất Câu…
… bán chứng khoán sở giao dịch a.Đúng b.Sai 23) Thị trờng phi tập trung (thị trờng OTC) đặc điểm là: a Không địa điểm giao dịch tập trung ngời mua ngời bán b Chứng khoán đợc giao dịch thị … thực việc mua lại chứng quỹ đầu t ngời đầu t nhu cầu thu hồi vốn là: a Quỹ đóng b Quỹ mở 21) Quỹ đầu t chứng quỹ đợc niêm yết sở giao dịch là: a Quỹ đóng b Quỹ mở 22) Chỉ thành viên sở … i XYZ là: a 10% b 11% c 12% 25) Theo hình thức khớp lệnh này, giá chứng khoán đợc xác lập không phản ánh tức thời thông tin thị trờng Đó hình thức: a.Khớp lệnh định kỳ b.Khớp lệnh liên tục 26)…
… i XYZ là: a 10% b 11% c 12% 28) Theo hình thức khớp lệnh này, giá chứng khoán đợc xác lập không phản ánh tức thời thông tin thị trờng Đó hình thức: a.Khớp lệnh định kỳ b.Khớp lệnh liên tục 29) … giá hợp đồng quyền chọn $3/cổ phiếu Biết hai hợp đồng quyền chọn loại cổ phiếu ngày đáo hạn H y vẽ đồ thị biểu thị lợi nhuận (tính đơn vị cổ phiếu) mà nhà đầu t thu đợc hai hợp đồng quyền chọn … tơng tự nh: a Mua trái phiếu thông thờng (không điều khoản thu hồi) mua hợp đồng quyền chọn mua trái phiếu b Mua trái phiếu thông thờng (không điều khoản thu hồi) bán hợp đồng quyền chọn…

Xem thêm: Công Ty Con Của Nam Long Muốn Bán Toàn Bộ Hơn 11 Triệu Cổ Phiếu Nlg F319

… công ty chứng khoán ACB Những công ty chứng khoán tự doanh nhiều trái phiếu công ty chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT, công ty chứng khoán Ngân hàng ngoại thương, công ty chứng khoán Ngân hàng công … chứng khoán thị trường chứng khoán, bao gồm: + Các nhà đầu tư cá nhân + Các nhà đầu tư tổ chức Các tổ chức kinh doanh thị trường chứng khoán: + Công ty chứng khoán + Quỹ đầu tư chứng khoán + … vấn tài đầu tư chứng khoán: Cả 105 công ty chứng khoán 13 công ty chứng khoán thuộc ngân hàng thương mại cấp phép thực nghiệp vụ Những ngày đầu thị trường vào hoạt động công ty chứng khoán…
Từ khóa: đề trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp ántrắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp ántrắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp án500 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán co dap an800 câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp ántrac nghiem thi truong chung khoan co dap an800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp ánbài tập trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp ánbài tập trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp ántrắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp án trường đh kinh tế tpđề thi thị trường chứng khoán có đáp ánđề thi môn thị trường chứng khoán có đáp ánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Trả lời

Back to top button