Chứng khoán

Tài Liệu Đề Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, Tài Liệu Đề Thi Sát Hạch Cấp Cchn Chứng Khoán Ppt

Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 71)
*

100 câu hỏi đáp về chứng khoán

PHẦN I

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHI BẮT ĐẦU THAM GIA ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Bước đầu tham gia thị trường chứng khoán

Câu 71: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán và điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

– Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng chỉ đáp ứng đủ điều kiện làm việc tại các vị trí làm việc chuyên môn trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ nước CHXHCN ViệtNam.

Đang xem: đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề chứng khoán

– Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán: Là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng chỉ đạt yêu cầu trong các cuộc kiểm tra trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xem thêm: Trên Ông Cố Gọi Là Gì – Cách Xưng Hô Trong Gia Đình Việt Nam

READ  Kỹ Năng Sale Chứng Khoán - Các Bước Trở Thành Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán

Chiểu theo các quy định cụ thể đến thời điểm hiện tại, bạn cần phải có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán trước khi dự thi và đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Nói cách khác, bạn phải đạt yêu cầu trong các cuộc kiểm tra/thi cấp chứng chỉ chuyên môn để có điều kiện cần thiết dự thi cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo một trong ba loại sau đây:

– Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

– Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

– Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Cụ thể, bạn cần chú ý tương ứng với mỗi loại chứng chỉ hành nghề nêu trên cần phải có các chứng chỉ chuyên môn sau:

– Hành nghề môi giới chứng khoán: chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán

– Hành nghề phân tích tài chính: có các chứng chỉ như của người hành nghề môi giới, bên cạnh đó có thêm chứng chỉ Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán và chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

– Hành nghề quản lý quỹ và tài sản: có các chứng chỉ như của người hành nghề phân tích tài chính, bên cạnh đó có thêm chứng chỉ Quản lý quỹ và tài sản.

READ  Thời Gian Đặt Lệnh Chứng Khoán 3 Sàn Hose, Hnx, Upcom, Hướng Dẫn Quy Định Giao Dịch Sàn Hose

Xem thêm: Trường Tiểu Học Lê Thị Riêng Quận 10, Hồ Chí Minh, Trường Tiểu Học Lê Thị Riêng (Quận 10, Tp

Các cuộc kiểm tra trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán được tổ chức sau mỗi khoá học do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (UBCKNN) tổ chức (Hiện đã triển khai chương trình đào tạo mới gồm 8 khoá học chuyên môn). Các kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán được tổ chức trong năm theo thông báo của UBCKNN.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Trả lời

Back to top button