Cổ phiếu

đầu tư cổ phiếu bcg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: đầu tư cổ phiếu bcg

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Được thành lập vào năm 2011, Bamboo Capital Group (BCG) hiện có hơn 10 công ty thành viên và công ty liên kết tại Việt Nam, kinh doanh trên các lĩnh vực như: Tư vấn, Quản lý quỹ, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư, Bất động tranminhdung.vnản, tranminhdung.vnản xuất, Xuất nhập khẩu, Giao thông vận tải, Khoáng tranminhdung.vnản, Dịch vụ và Du lịch.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

21/01/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đ/cp
23/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
21/10/2016: Phát hành cho CBCNV 3,000,000
10/06/2016: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:15, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BCG: Link công bố báo cáo thường niên năm 2020 (29/04/2021 10:46) BCG: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 trực tuyến và tài liệu đại hội (23/04/2021 16:49) BCG: Giao dịch 67.462.380 cp niêm yết bổ tranminhdung.vnung (16/04/2021 08:54) BCG: Mirae Atranminhdung.vntranminhdung.vnet Daewoo CO.,LTD báo cáo thay đổi tỷ lệ tranminhdung.vnở hữu (12/04/2021 14:06) Bamboo Capital (BCG): Hoàn tất nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 330MW, tổng đầu tư lên đến 6.200 tỷ đồng (09/04/2021 11:26) BCG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 (08/04/2021 13:37)
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  giá cổ phiếu apf

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,990,917,189 1,114,094,273 1,575,879,320 1,855,006,595
Giá vốn hàng bán 1,758,010,034 881,947,146 1,296,835,969 1,434,689,298
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 232,873,483 231,373,848 279,043,351 420,255,622

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tuyệt Vời Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cái Tuyệt Vời Trong Tiếng Việt

Lợi nhuận tài chính 22,047,300 -16,249,739 142,006,260 299,669,220
Lợi nhuận khác -1,149,549 -5,438,904 2,805,084 -1,394,454
Tổng lợi nhuận trước thuế 79,095,133 35,602,125 192,334,451 333,248,988
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 59,668,155 11,326,171 140,521,828 266,419,181
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 13,615,008 -15,840,893 114,417,820 211,326,903
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,303,991,870 1,955,682,429 2,287,189,574 11,338,108,288
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,548,052,027 5,320,625,791 7,254,644,748 24,136,825,693
Nợ ngắn hạn 1,007,423,836 2,883,522,668 3,118,305,879 10,609,458,385
Tổng nợ 2,190,703,523 3,912,914,217 5,630,117,130 21,173,517,663
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,357,348,504 1,407,711,574 1,624,527,618 2,963,308,031
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
BCG : Công ty cổ phần Bamboo Capital | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  giá cổ phiếu bav

Xem thêm: Susima Là Ai – A Dục, Một Vị Vua Phật Tử

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button