Người nổi tiếng

Đẩu Mẫu Nguyên Quân Là Ai – Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát (Marichi)

Thái Thượng Huyền Linh Đẩu Mẫu Đại Thánh Nguyên Quân Bản Mệnh Diên Sinh Tâm Kinh.

Đang xem: đẩu mẫu nguyên quân là ai

Lão quân viết.

Đẩu mẫu thượng linh quang viên đại thiên bảo nguyệt.

Trung hữu khiên thụ.

Sắc oánh lê ngọc thỏ trường sinh.

Chú luyện đại ướcphàm thiên địa khí vận hưu phủ.

Nhật nguyệt tinh thần thác hành.

Vũ dương hối minh bất thời.

Phong hàn thử thấp bất tiết.

Kháng hạn thủy hỏa.

Dịch lệ hung tai.

Chí như đao binh trùng hoàng.

Yêu tinh quỷ quái.

Tật bệnh thương sinh.

Tranh tụng hoành nạo.

Chủng chủng bất tường.

Tất giai quai khí sở trí.

Đẩu mẫu giáng dĩ đại ước.

Phổ thùy y trị chi công.

Tiếp lý ngũ hành.

Thăng giáng nhị khí.

Giải trệ khứ trất.

Phá ám trừ tà.

Khiên kỳ giả ứng kỳ.

Thất độ giả đắc độ.

An toàn thai dục.

Trị liệu bệnh bệnh.

Nhuận ích căn cai.

Dương hồi khí hậu.

Sinh thành nhân vật.

Luyện độ quỷ thần.

Tán nhương bách kết.

Tư bổ bát dương.

Phụ chính toàn chân.

Triệu hòa diên tộ.

Thi dược lực.

Chức trọng thiên y.

Sinh chư thiên chúng nguyệt chi minh.

Vi bắc đẩu chúng tinh chi mẫu.

Đẩu vi chi phách.

Thủy vi chi tinh.

Thiển sinh nhân thân quang.

Ngưng tính thủy.

Chúng thủy nhất nguyệt.

Chúng nguyệt nhất quang.

Hữu tình vô tình.

Quân bẩm linh quang.

Đạo khí nhất nhất tư kì sinh dưỡng hộ vệ.

Ân thẩm đức trọng.

Giai mạc năng tri.

Thị dĩ nhân tâm diện hữu thất khiếu.

Nội ứng hồ tâm.

Phách hữu thất chân.

Thụ phách ư đẩu.

Đẩu mẫu tôn hiệu viết.

Cửu linh thái diệu bạch ngọc quy đài.

Dạ quang kim tinh tổ mẫu nguyên quân.

Hựu viết trung thiên phạm khí đẩu mẫu nguyên quân.

Tử quang minh triết từ huệ thái tố.

Nguyên hậu kim chân thánh đức thiên tôn.

Hựu hóa hiệu đại viên mãn nguyệt quang vương.

Hựu viết.

Đông hoa từ cứu hoàng quân thiên y đại thánh.

Ứng hiệu bất nhất.

Chủ trị trung thiên bảo các.

Tổ kiếp tại huyền minh chân tịnh thiên.

Tu hành huyền linh diệu đạo.

Cần phụng nguyên thủy chí tôn.

Tuệ hương nhân uân.

Trí đăng lãng diệu.

Mỗi phát chí nguyện.

Nguyện sinh thánh tử.

Bổ bì tạo hóa.

Thống chế can khôn.

Nguyện lực kiên cố.

Chung thủy như nhất.

Nhân mộc dục ư cửu khúc hoa trì trung.

Dũng xuất bạch ngọc quy đài.

Hữu thần giải bảo tọa.

Đẩu mẫu đăng ư bảo tọa chi thượng.

Di dưỡng thần chân.

Xem thêm: Tổng Quan Thị Trường Thời Trang Thể Thao Việt Nam, Tổng Quan Thị Trường Thời Trang Nam Việt Nam 2020

Tu luyện tinh phách.

Trùng nhiên nhiếp hữu.

Hữu nhập huyền huyền.

Vận hợp linh phong.

Tử hư úy bột.

Quả chứng huyền linh diệu đạo.

Phóng vô cực vi diệu quang minh.

Đỗng triệt hoa trì.

Hóa sinh kim liên cửu bao.

Kinh nhân gian thất trú dạ.

Kì hoa trì trung.

Quang minh dũ sí dũ thịnh.

Kỳ thời.

Nhất thời thượng đằng cửu hoa thiên trung.

Hóa thành cửu sở đại bảo lâu các.

Bảo lâu các chi trung hữu.

Hỗn ngưng cửu chân phạm hữu.

Tự nhiên thành chương.

Văn viếttôn đế ma ni đạt lý hồng bát..

Tiền hữu thiên cương.

Quang phu bí tự.

Văn viết chí nhĩ.

Mang giác nhiênthị cửu chương sinh thần.

ứng hiện cửu hoàng đạo thể.

Nhất viết thiên hoàng.

Nhị viết tử vi.

Tam viết tham lang.

Tứ viết cự môn.

Ngũ viết lộc tồn.

Lục viết văn khúc.

Thất viết liêm trinh.

Bát viết vũ khúc.

Cửu viết phá quân.

Thiên hoàng tử vi tôn đế nhị tinh.

Cư đẩu khẩu sa la thượng cung.

Chân quang đại như xa luân.

Đắc kiến chi giả.

Thân đắc trường sinh.

Vị chứng chân tiên.

Vĩnh bất luân chuyển.

Nhị tinh phân tác dư huy.

Vi tả phụ hữu bật.

Vi kình dươngđà la.

Thần hóa vô phương.

Tổng lĩnh huyền hoàng chính khí.

Thất nguyên tinh quân oát vận âm dương tạo hóa.

Công triêm tam giới.

Đức nhuận sinh.

Kì công đức lực bất khả tư nghị.

Phu tu luyện cửu hoàn thất phản đại đan giả.

Trì thử đốn ngộ huyền quan.

Linh quang hiện tiền.

Tam thập cửu tiết tự nhiên sinh vinh.

Liễu chứng thái huyền tam nhất chi đạo.

Tri thủ bản lai cụ túc chi lý.

Kiên cố chân thân.

Canh năng tinh tu đại định.

Nãi chí hình thần câu diệu.

Dữ đạo hợp chân.

Phi thăng ngọc kinh.

Tiêu dao tự tại chí thử.

Tắc kiếp kiếp sinh sinhhuyền tổ tông thân.

Giai đắc giải thoát.

Đồng thụ huyền ân.

Tế độ tồn vong.

Thử vi thâm diệu.

Quy tâm trì phụng.

Tĩnh xứ tuyền cơ.

Nội cảnh vô lậu ư lục căn.

Ngoại cảnh bất luân ư vạn hữu.

Trạm nhiên thanh tĩnh.

Đạo tại mục tiền.

Đính lễ chân hình.

Cung kính chúc viết.

Huyền linh tiết vinh.

Vĩnh bảo trường sinh thái huyền tam nhất.

Thủ kì chân hình.

Ngũ tạng thần quân.

Các đắc an ninh khôi chước quyền hành tất phủ húc hồ.

Cấp cấp như luật lệnh.

Xem thêm: trắc nghiệm bạn là ai trong exo

Thái Thượng Huyền Linh Đẩu Mẫu Đại Thánh Nguyên Quân Bản Mệnh Diên Sinh Tâm Kinh Chung.

READ  Bạn Gái Của Huỳnh Lập Là Ai, Tiểu Sử Diễn Viên Hài Huỳnh Lập

Trả lời

Back to top button