Chứng khoán

Đặt Lệnh Chứng Khoán Kis : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kis Việt Nam

*

Đang xem: đặt lệnh chứng khoán kis

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: I Miss You So Bad Nghĩa Là Gì, Những Cách Khác Nhau Để Nói &#39I Miss You&#39

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,489,916,488 3,501,637,514 4,687,800,229 4,746,801,557

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Xem thêm: Shark Lê Đăng Khoa Là Ai – Tiểu Sử Shark Lê Đăng Khoa

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

* Danh tranminhdung.vnách công ty do Công ty Cổ phần Chứng khoán KItranminhdung.vn Việt Nam nắm giữ

READ  Quy Định Pháp Luật Về Thành Viên Độc Lập Trong Công Ty Chứng Khoán Độc Lập Là Gì

Trả lời

Back to top button