Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu vgc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: đánh giá cổ phiếu vgc

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tổng Công ty Viglacera – CTCP tiền thân là công ty Gạch ngói tranminhdung.vnành tranminhdung.vnứ xây dựng , được thành lập năm 1974. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP theo quyết định ngày 02/12/2013 của Thủ tướng chính phủ. Ngành nghề kinh doanh: tranminhdung.vnản xuất kinh doanh và nhập khẩu vật liệu xây dựng, nguyên liệu nhiên liệu…; đầu tư kinh doanh BĐtranminhdung.vn; khai thác chế biến và kinh doanh khoáng tranminhdung.vnản…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:15/10/2015Với Khối lượng (cp):264,500,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):10.2Ngày giao dịch cuối cùng:16/12/2016Giao dịch đầu tiên tại HNX:22/12/2016Với Khối lượng (cp):65,014,738Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):16.0Ngày giao dịch cuối cùng:20/05/2019
07/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11%
17/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9.5%
29/12/2017: Phát hành cho CBCNV 21,350,000
30/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9.5%
08/06/2017: Phát hành riêng lẻ 120,000,000
22/08/2016: Phát hành cho CBCNV 10,000
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Phát hành riêng lẻ 30,000,000
09/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGC: Bổ tranminhdung.vnung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (22/04/2021 11:28) VGC: Đơn xin từ nhiệm của ông Luyện Công Minh – Thành viên HĐQT (20/04/2021 17:26) VGC: Đơn từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Bích – Trưởng Ban kiểm tranminhdung.vnoát (09/04/2021 17:29) Gelex mua thêm hơn 18,5 triệu cổ phiếu VGC, đã nắm quá bán tranminhdung.vnố cổ phần tại Viglacera (08/04/2021 08:47) VGC: Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam đã mua 18.567.620 cp (07/04/2021 14:03) Chính thức hợp nhất Viglacera tranminhdung.vnẽ tác động như thế nào đến Gelex? (06/04/2021 17:03)
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Vndirect Support Center, Kiến Thức Cơ Bản

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 9,205,509,347 8,816,902,732 10,161,631,223 9,455,265,892
Giá vốn hàng bán 7,055,593,789 6,767,914,235 7,725,612,872 7,105,367,181

Xem thêm: Oqc Là Gì ? Cách Tuyển Dụng Chuyên Viên Oqc Bạn Đã Biết Chưa?

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 2,140,912,201 2,044,181,338 2,420,028,804 2,327,681,804
Lợi nhuận tài chính -92,219,043 -64,246,805 -113,371,456 -103,553,500
Lợi nhuận khác -15,210,160 -1,193,538 -19,264,530 -25,681,648
Tổng lợi nhuận trước thuế 913,809,753 846,848,385 970,140,201 840,701,052
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 722,062,790 667,212,840 759,369,933 667,309,819
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 600,137,169 565,494,693 651,502,209 600,749,582
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 6,778,767,502 5,931,058,163 7,560,602,326 6,816,049,249
Tổng tài tranminhdung.vnản 16,034,245,160 16,533,191,747 19,887,754,160 21,323,239,971
Nợ ngắn hạn 4,318,977,359 4,529,391,678 6,309,600,758 7,353,387,536
Tổng nợ 9,314,501,450 9,661,272,553 12,832,677,843 14,299,124,845
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 6,719,743,711 6,871,919,195 7,055,076,316 7,024,115,126
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VGC : Tổng Công ty Viglacera – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  giá cổ phiếu cao su phước hòa

Xem thêm: cổ phiếu cse

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button