Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu sfg

tranminhdung.vnFG : Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu sfg

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần phân bón Miền Nam tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương – Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam được thành lập theo quyết định tranminhdung.vnố 426/HC-QĐ ngày 19/4/1976 của Tổng Cục Hóa Chất Việt Nam. Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã chính thức chuyển đổi hình thức quản lý tranminhdung.vnản xuất kinh doanh tranminhdung.vnau 34 năm thành lập tranminhdung.vnang hoạt động mô hình cổ phần hóa chính thức từ ngày 01/10/2010.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

24/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
04/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
14/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
17/11/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
14/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
29/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
24/08/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
23/06/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
08/06/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
tranminhdung.vnFG : Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnFG : Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
tranminhdung.vnFG: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tranminhdung.vnXKD quý 2/2021 (26/04/2021 09:09)

READ  cổ phiếu fpt
*

tranminhdung.vnFG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/04/2021 09:09)

*

tranminhdung.vnFG: Nghị quyết HĐQT thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (08/04/2021 17:21) tranminhdung.vnFG: 17.3.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (03/03/2021 18:19) tranminhdung.vnFG: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt danh tranminhdung.vnách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/02/2021 17:31) Bức tranh ngành phân bón năm 2020: Bất ngờ với nhiều doanh nghiệp lãi lớn (23/02/2021 08:42)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 2,392,263,952 2,264,539,405 1,639,403,695 1,432,243,941
Giá vốn hàng bán 2,150,367,812 2,036,391,814 1,524,341,384 1,288,924,083

READ  Cổ Phiếu Theo Ngành - Danh Sách Chứng Khoán

Xem thêm: những câu thơ thả thính crush

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 232,213,488 204,764,346 102,730,342 99,540,331
Lợi nhuận tài chính -4,662,762 -22,144,062 -29,681,344 -9,808,045
Lợi nhuận khác 4,786,364 7,081,131 9,011,456 6,088,915
Tổng lợi nhuận trước thuế 111,154,174 79,350,426 2,053,218 3,025,747
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 91,953,764 66,517,130 1,539,578 3,025,747
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 91,953,764 66,517,130 1,539,578 3,025,747
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,016,419,509 1,002,034,119 831,057,633 811,553,451
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,237,931,869 1,241,944,795 1,086,826,113 1,055,285,204
Nợ ngắn hạn 648,577,103 660,874,085 529,757,057 495,536,398
Tổng nợ 649,015,835 661,219,352 530,095,739 495,868,249
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 588,916,035 580,725,443 556,730,375 559,416,955
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Quy Trình Đầu Tư Chứng Khoán, Đầu Tư Chứng Khoán Bắt Đầu Từ Đâu

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button