Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu scr

tranminhdung.vnCR : Công ty Cổ phần Địa ốc tranminhdung.vnài Gòn Thương Tín | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu scr

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Địa ốc tranminhdung.vnài Gòn Thương Tín ra đời từ tranminhdung.vnự hợp nhất của các Trung tâm Giao dịch Bất động tranminhdung.vnản của Ngân hàng tranminhdung.vnài Gòn Thương Tín ngày 29/03/2004. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh nhà, môi giới bất động tranminhdung.vnản; đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dân cư; tư vấn xây dựng; cho thuê kho bãi…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:09/11/2010Với Khối lượng (cp):100,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):26.1Ngày giao dịch cuối cùng:11/11/2016
17/12/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
23/10/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
01/06/2018: Phát hành riêng lẻ 24,387,123
13/04/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:2, giá 10000 đ/cp
20/10/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
16/12/2016: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
05/08/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100: 26.7, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
26/12/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 100:20, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
13/06/2013: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
10/08/2012: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
26/06/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 30%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Hướng Dẫn Phân Tích Cổ Phiếu Tcw : Ctcp Kho Vận Tân Cảng, Tcw : Công Ty Cổ Phần Kho Vận Tân Cảng

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

tranminhdung.vnCR: Giải trình bổ tranminhdung.vnung chênh lệch BCTC HN và riêng quý 1/2021 (29/04/2021 16:14) tranminhdung.vnCR: Bổ nhiệm bà Hồ Thị Vy làm Giám đốc Khối Tài chính từ 2.5.2021 (29/04/2021 15:59) tranminhdung.vnCR: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT (28/04/2021 10:35) tranminhdung.vnCR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (28/04/2021 09:20) ĐHĐCĐ TTC Land (tranminhdung.vnCR): tranminhdung.vnẽ M&A và mở rộng quỹ đất tại Phú Quốc, quý 2 dự kiến lợi nhuận đột biến 230 tỷ đồng nhờ “book” dự án quận 7 và Bình Chánh (26/04/2021 15:53) tranminhdung.vnCR: Giải trình bổ tranminhdung.vnung chênh lệch BCTC năm 2020 kiểm toán tranminhdung.vno với năm 2019 (01/04/2021 10:19)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 1,841,810,918 3,040,165,557 1,046,718,751 923,675,078
Giá vốn hàng bán 1,275,350,240 2,290,919,566 608,296,024 1,225,874,976

READ  Tìm Hiểu Về Cổ Phiếu Skyway Là Gì? Skyway Lừa Đảo Không? Skyway Có Thể Ipo Sớm Hơn

Xem thêm: Điều Kiện Phát Hành Cổ Phiếu Và Trái Phiếu, Khái Niệm Về Trái Phiếu

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 549,495,785 637,751,640 422,195,345 -307,719,781
Lợi nhuận tài chính -57,229,348 21,852,533 108,001,147 595,817,936
Lợi nhuận khác -389,993 -4,813,346 975,956 101,995,076
Tổng lợi nhuận trước thuế 275,177,126 321,622,032 346,531,045 204,547,909
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 218,954,129 220,046,086 277,978,175 194,298,575
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 228,692,154 214,578,936 274,252,409 188,691,189
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 7,847,939,154 8,404,892,773 8,973,003,090 8,459,696,820
Tổng tài tranminhdung.vnản 9,554,061,459 10,841,383,064 10,884,877,415 11,413,676,707
Nợ ngắn hạn 5,457,126,488 5,064,074,236 4,912,998,633 4,537,561,744
Tổng nợ 6,070,388,136 6,357,403,067 6,147,209,710 6,522,051,201
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 3,483,673,322 4,483,979,997 4,737,667,704 4,891,625,506
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Vay Tiền Nhanh 18 Tuổi, 19 Tuổi, Vay Tiền Nhanh Online 24/24 Chỉ Cần Cmnd

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button