Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu pc1

PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu pc1

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần xây lắp điện I được thành lập vào ngày 2/3/1963, trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển, từ nhiệm vụ trọng tâm ban đầu là xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, Công ty Cổ phần xây lắp điện I (PCC1) hiện nay đã chứng tỏ năng lực của mình trong một tranminhdung.vnố các lĩnh vực kinh tế khác nhau và xếp hạng thứ 185 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 20 đơn vị thành viên và đạt doanh thu trên 3000 tỷ đồng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

01/12/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
19/06/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
08/08/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
20/10/2017: Phát hành riêng lẻ 17,611,522
05/06/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PC1 muốn đổi tên công ty: Đặt kế hoạch LNtranminhdung.vnT 2021 giảm nhẹ xuống 510 tỷ, trả cổ tức 20% năm 2020 (05/04/2021 16:45) PC1: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (05/04/2021 13:54) PC1: Giải trình biến động LNtranminhdung.vnT BCTC kiểm toán năm 2020 (31/03/2021 13:49) PC1: 22.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (08/03/2021 10:20) PC1: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (03/03/2021 09:00) PC1: Bổ nhiệm ông Lê Thanh Nghị làm Phó TGĐ từ 1.3.2021 (25/02/2021 16:52)
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  ita cổ phiếu 68

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,160,556,015 5,084,421,837 5,845,022,833 6,678,600,581
Giá vốn hàng bán 2,679,355,613 4,218,667,948 5,026,317,725 5,516,946,091

Xem thêm: Thông Tin Mới Nhất Về Cái Chết Của Diễn Viên Thiên Lộc Là Ai

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 481,200,402 865,753,889 818,705,108 1,161,654,490
Lợi nhuận tài chính -92,532,598 -121,665,676 -134,027,485 -206,585,034
Lợi nhuận khác 39,709,505 39,080,042 5,974,479 16,973,510
Tổng lợi nhuận trước thuế 302,883,711 579,469,694 432,873,295 651,811,909
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 256,301,876 491,401,477 376,459,387 544,081,658
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 236,661,089 466,549,998 357,791,610 512,806,303
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 3,093,186,280 3,150,022,692 4,152,924,121 5,715,231,572
Tổng tài tranminhdung.vnản 6,213,772,236 6,596,906,063 8,315,278,014 10,721,668,093
Nợ ngắn hạn 1,832,794,372 1,740,964,808 2,497,031,117 3,743,819,473
Tổng nợ 3,399,779,953 3,317,677,405 4,620,497,352 5,952,142,091
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,813,992,283 3,279,228,658 3,694,780,662 4,769,526,002
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
PC1 : Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Quy Định Của Pháp Luật Về Mệnh Giá Cổ Phần Hay Cổ Phiếu Của Doanh Nghiệp

Xem thêm: Huỳnh James Pjnboys Là Ai – Tiểu Sử Rapper Huỳnh James

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button