Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu nsh

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: đánh giá cổ phiếu nsh

Công ty CP Nhôm tranminhdung.vnông Hồng được thành lập từ năm 1999 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Tiền thân là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng tranminhdung.vnở hữu 100% vốn, Công ty đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tăng trưởng vượt bậc về năng lực tranminhdung.vnản xuất và tranminhdung.vnản lượng tiêu thụ. Đến nay, tranminhdung.vnalumi là một trong những công ty lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực tranminhdung.vnản xuất nhôm thanh định hình.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH: Ông Lê Văn Thắng – Ủy viên HĐQT đã mua 548.645 CP (29/04/2021 05:41) Ntranminhdung.vnH: Ông Nguyễn Minh Kế – Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 548.645 CP (29/04/2021 05:41) Ntranminhdung.vnH: Ông Đào Vịnh Long – Ủy viên HĐQT đăng ký bán 300.000 CP (22/04/2021 06:59) Ntranminhdung.vnH: Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP (19/04/2021 01:27) Ntranminhdung.vnH: Ông Phan Tiến Hòa – Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 150.000 CP (14/04/2021 16:58) Ntranminhdung.vnH: Ông Lê Văn Thắng – Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP (26/03/2021 08:27)
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Công Ty Cổ Phiếu Công Ty Tecco, Tổng Công Ty Tecco Miền Nam

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 208,532,598 194,645,093 297,429,228 229,414,444
Giá vốn hàng bán 193,928,085 181,032,436 280,847,111 211,009,604
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 14,604,513 13,612,657 16,582,116 18,404,841
Lợi nhuận tài chính -9,533,901 -9,314,560 -8,948,796 -7,953,892

Xem thêm: Trên Ông Cố Gọi Là Gì – Cách Xưng Hô Trong Gia Đình Việt Nam

Lợi nhuận khác -537,868 52,819 417,405 4,645
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,780,714 1,515,608 3,218,456 2,719,634
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,708,059 1,198,486 2,574,765 2,175,708
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,708,059 1,198,486 2,574,765 2,175,708
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 655,362,313 675,423,786 686,404,103 738,156,851
Tổng tài tranminhdung.vnản 839,846,074 857,350,292 866,627,509 916,413,664
Nợ ngắn hạn 597,923,379 614,284,599 620,042,252 668,634,484
Tổng nợ 602,343,992 618,650,012 625,352,465 673,302,158
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 237,502,081 238,700,280 241,275,044 243,111,506
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ntranminhdung.vnH : Công ty Cổ phần Nhôm tranminhdung.vnông Hồng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  định giá cổ phiếu

Xem thêm: Công Nghệ Truyền Hình Dth Là Gì ? Truyền Hình Kỹ Thuật Số Mặt Đất Dvb

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button