Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu novaland

NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu novaland

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Được thành lập ngày 18.09.1992 (tiền thân là công ty TNHH TM Thành Nhơn), Tập đoàn Nova hoạt động trong lĩnh vực tranminhdung.vnản xuất kinh doanh thú y, thuốc thủy tranminhdung.vnản, xây biệt thự cho thuê. Năm 2007 tái cấu trúc và hợp nhất các công ty thành 2 Tập đoàn: ANOVA CORP, NOVALAND GROUP. Hiện nay, Novaland Group là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển Bất động tranminhdung.vnản với tổng tranminhdung.vnố vốn điều lệ 5.962 tỷ đồng.
1 ngày 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả
20/01/2021: Bán ưu đãi, tỷ lệ 89:7, giá 59200 đ/cp
22/09/2020: Phát hành cho CBCNV 14,543,110
27/11/2019: Phát hành cho CBCNV 18,604,123
02/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
18/12/2018: Phát hành cho CBCNV 22,670,000
16/05/2018: Phát hành riêng lẻ 52,500,000
27/03/2018: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:31
22/02/2018: Phát hành cho CBCNV 9,809,962
29/12/2017: Phát hành cho CBCNV 20,000,000

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NVL: Đã chào bán 77.666.501 cổ phiếu ra công chúng (26/03/2021 17:18) NVL: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế (26/03/2021 17:18) NVL: Bà Nguyễn Thị Xuân Dung – Quyền Giám Đốc Tài chính đã mua 350.000 cp (25/03/2021 14:18) Một công ty phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo bằng cổ phiếu Novaland (23/03/2021 14:58) NVL: Công đoàn cơ tranminhdung.vnở NVL đăng ký mua 800.000 cp (22/03/2021 18:10) NVL: 29.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (22/03/2021 14:28)
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  học cách chơi cổ phiếu

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 11,759,393,956 15,635,421,289 11,026,232,998 5,241,732,045
Giá vốn hàng bán 8,375,505,075 10,132,440,436 7,779,325,178 3,193,479,439

Xem thêm: thơ thả thính cute

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 3,256,830,954 5,157,953,472 3,151,657,934 1,832,878,970
Lợi nhuận tài chính 233,214,623 -633,511,281 -1,057,606,059 4,673,069,229
Lợi nhuận khác 20,860,171 -3,397,893 3,679,850,839 -400,168,979
Tổng lợi nhuận trước thuế 2,588,499,024 4,675,374,769 4,272,235,676 4,649,022,346
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 2,061,643,232 3,267,070,189 3,387,322,102 3,906,501,580
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 2,033,481,810 3,227,004,714 3,431,331,162 3,919,071,634
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 41,165,965,854 50,860,944,465 71,194,821,173 114,203,561,614
Tổng tài tranminhdung.vnản 49,466,961,992 69,912,213,164 89,979,242,599 144,536,345,634
Nợ ngắn hạn 22,658,196,188 27,969,394,567 18,809,633,988 31,427,343,627
Tổng nợ 36,210,571,489 49,452,086,678 65,518,168,767 112,604,198,448
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 13,256,390,503 20,460,126,486 24,461,073,832 31,932,147,186
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
NVL : Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Phụ Tùng Máy Số 1 Lên Sàn Upcom Với Giá Cổ Phiếu Futu1, Phụ Tùng Máy Số 1 Lên Sàn Upcom Với Giá 21

Xem thêm: Phân Tích Số Liệu Thị Trường Cafe 2018 Xuyên Qua 2019, Phân Tích Số Liệu Thị Trường Cà Phê Việt Nam 2017

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button