Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu nct

NCT : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu nct

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cồ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTtranminhdung.vn) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 01/05/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 0103007531 do tranminhdung.vnở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/4/2005. Trụ tranminhdung.vnở chính công ty đặt tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tranminhdung.vnóc tranminhdung.vnơn, Hà Nội, Việt Nam. 8.1.2015, công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại tranminhdung.vnở GD Chứng khoán TP.HCM với mã NCT.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

21/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
09/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 45%
09/03/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
05/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
30/08/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
30/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
21/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
12/05/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 60%
30/09/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%
11/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
04/02/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
06/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 50%
03/06/2015: Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
13/05/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 37.1%
22/01/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 40%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Lên Sàn 2018 - Niêm Yết Mới 2018: Xuất Hiện Nhiều “Anh Tài”

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

NCT: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (08/04/2021 13:34) NCT: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm cán bộ tiểu ban (02/04/2021 13:44) NCT: 25.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (16/03/2021 14:05) Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 15-19/3 (14/03/2021 09:45) NCT: 15.3.2021, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 (3.000 đ/cp) (08/03/2021 17:28) NCT: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (05/03/2021 17:18)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 143,294,959 174,323,522 193,281,577 166,090,565
Giá vốn hàng bán 75,271,934 89,650,002 108,500,793 86,505,149

READ  mã cổ phiếu vn index

Xem thêm: target là gì trong chứng khoán

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 68,023,025 84,673,521 84,780,785 79,585,416
Lợi nhuận tài chính 4,121,261 1,489,147 10,914,309 2,657,702
Lợi nhuận khác 3,349 2,896 1,233,569 182
Tổng lợi nhuận trước thuế 56,694,986 68,669,558 66,171,498 64,230,629
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 45,279,274 54,881,817 52,494,078 51,200,548
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 45,279,274 54,881,817 52,494,078 51,200,548
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 364,743,047 336,224,497 323,520,164 344,988,504
Tổng tài tranminhdung.vnản 566,992,067 527,335,229 502,356,526 522,724,887
Nợ ngắn hạn 61,501,636 84,448,775 85,208,190 54,166,003
Tổng nợ 68,865,636 92,072,775 93,097,190 62,265,003
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 498,126,431 435,262,454 409,259,336 460,459,884
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Những Chi Tiết Chưa Biết Về Cuộc Hôn Nhân Của Bae Yong Joon Là Ai

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button