Cổ phiếu

Đánh Giá Cổ Phiếu Kdf Và Trả Cổ Tức Đặc Biệt Cho Cổ Đông, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt

*

Đang xem: đánh giá cổ phiếu kdf

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 242,064,510 264,590,068 431,352,511 392,843,042

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Thả Thính Hay Cho Nữ ❤️️ Crush Nữ Cực Mạnh

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DBD Htranminhdung.vnX 2.9 46.1 16.2 2,383.2
HDC Htranminhdung.vnX 2.9 44.7 15.6 1,630.4
CTG Htranminhdung.vnX 2.9 42.0 14.3 113,936.2
IMP Htranminhdung.vnX 3.0 74.0 24.9 3,500.3
MBB Htranminhdung.vnX 3.0 30.4 10.2 50,609.8
NT2 Htranminhdung.vnX 2.8 22.5 8.1 6,549.2
PDR Htranminhdung.vnX 3.0 68.0 22.7 16,163.8
PPC Htranminhdung.vnX 3.1 27.5 8.9 7,229.8
TIX Htranminhdung.vnX 2.9 30.0 10.4 870.0
TLG Htranminhdung.vnX 3.1 38.8 12.5 2,731.3

Xem thêm: Những Sự Thật Về Vua Mai Hắc Đế Là Ai Hắc Đế, Mai Hắc Đế Là Ai

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Cổ Phiếu Ngành Nước Giải Khát Chương Dương, Hấp Dẫn Cổ Phiếu Ngành Bia >>

Trả lời

Back to top button