Cổ phiếu

Đánh Giá Cổ Phiếu Itd : Nhận Định Cổ Phiếu, Đọc Báo Cáo Phân Tích Mới Nhất

*

Đang xem: đánh giá cổ phiếu itd

Tập đoàn ITD, khởi thủy là Trung tâm CATIC, được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc CNH-HĐH quê hương Việt Nam. Trong tranminhdung.vnuốt quá trình hoạt động, tập đoàn ITD luôn nhạy bén, đi đầu trong việc nắm bắt, giới thiệu, cung cấp thiết bị hiện đại, dịch vụ kỹ thuật cao, giải pháp tích hợp và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong tranminhdung.vnố ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạng vừa chuyên tranminhdung.vnâu, được đối tác và KH tín nhiệm.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: E1Vfvn30 Biểu Đồ Và Giá Quỹ Cổ Phiếu E1Vfvn30 : Quỹ Etf Vfmvn30

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ANV Htranminhdung.vnX 1.6 21.9 13.8 2,523.5
BCM Htranminhdung.vnX 1.9 55.8 29.5 57,856.5
BHtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 1.8 22.0 12.2 6,553.2
BIC Htranminhdung.vnX 1.8 20.5 11.4 2,298.6
BRC Htranminhdung.vnX 1.7 12.4 7.3 148.5
BVH Htranminhdung.vnX 1.7 54.2 31.2 42,609.3
CCI Htranminhdung.vnX 1.8 16.3 9.1 273.6
CHP Htranminhdung.vnX 1.9 18.6 9.8 2,717.9
CMX Htranminhdung.vnX 1.6 13.6 8.2 462.7
CNG Htranminhdung.vnX 1.8 21.5 11.7 575.1

Xem thêm: sàn chứng khoán có giao dịch thứ 7 không

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  cổ phiếu habeco

Trả lời

Back to top button