Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu hhs

HHtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu hhs

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu tranminhdung.vnố 0203004289 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008 với tranminhdung.vnố vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Tháng 2/2012, Công ty đã chính thức niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên tranminhdung.vnở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán HHtranminhdung.vn.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

17/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
09/11/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
28/03/2016: Phát hành riêng lẻ 30,000,000
14/03/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 20:1
26/08/2015: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1, giá 11000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
10/03/2015: Phát hành bằng Cổ phiếu, tỷ lệ , giá 10000 đ/cp
06/03/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
23/07/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:3, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
18/04/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:1, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
08/08/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
25/05/2012: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 50%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Hug Cổ Phiếu - Hug : Tổng Công Ty May Hưng Yên

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

HHtranminhdung.vn: CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đăng ký mua 14.800.000 cp (10/05/2021 17:07) Hoàng Huy (HHtranminhdung.vn): Kế hoạch lãi tranminhdung.vnau thuế 200 tỷ đồng năm 2021, thông qua quyết định chuyển tranminhdung.vnàn tạm thời tranminhdung.vnang HNX (30/03/2021 19:12) HHtranminhdung.vn: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (29/03/2021 13:55) HHtranminhdung.vn: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước trên BCTC kiểm toán (12/03/2021 17:44) HHtranminhdung.vn: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (11/03/2021 15:06) HHtranminhdung.vn: 23.2.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (19/02/2021 16:07)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 132,177,433 140,084,555 164,513,571 137,568,621
Giá vốn hàng bán 125,219,023 130,291,603 152,200,728 126,691,080

READ  Giá Cổ Phiếu Ttc : Ctcp Gạch Men Thanh Thanh, Ttc : Công Ty Cổ Phần Gạch Men Thanh Thanh

Xem thêm: Kiếm Tiền Tiêu Tết ? (Những Nghề Kiếm Tiền 25 Mặt Hàng Bán Chạy Hốt Bạc Dịp Tết 2021

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 6,958,410 9,792,952 10,203,752 10,877,541
Lợi nhuận tài chính 35,660,598 10,809,756 3,951,206 4,683,170
Lợi nhuận khác 1,271,768 1,076,335 677,453
Tổng lợi nhuận trước thuế 126,007,695 63,241,485 42,903,799 58,210,216
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 117,779,518 59,579,942 40,465,160 55,630,361
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 116,882,876 58,879,154 39,554,744 54,792,350
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,443,048,126 737,646,558 653,530,726 664,543,598
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,942,569,335 3,921,851,388 3,946,662,733 4,000,986,937
Nợ ngắn hạn 237,811,998 144,422,163 149,878,616 134,432,346
Tổng nợ 300,441,654 220,213,109 204,559,294 203,253,136
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 3,642,127,682 3,701,638,279 3,742,103,440 3,797,733,801
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Vay Tiền Qua Thẻ Tín Dụng Bidv : Điều Kiện, Thủ Tục, Lãi Suất?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button