Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu gmd 2018

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: đánh giá cổ phiếu gmd 2018

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty Gemadept, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1990. Cùng với chính tranminhdung.vnách đổi mới kinh tế của Chính phủ, năm 1993, Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

30/12/2020: Phát hành cho CBCNV 4,453,000
03/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/11/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
17/09/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
28/07/2018: Phát hành cho CBCNV 8,648,000
09/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 80%
20/06/2017: Phát hành riêng lẻ 108,844,676
27/05/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
12/11/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
21/10/2015: Phát hành cho CBCNV 3,484,000
11/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12%
06/06/2014: Phát hành cho CBCNV 1,716,325
26/11/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/04/2013: Phát hành cho CBCNV 1,690,960
25/02/2013: Phát hành cho CBCNV 3,283,400
03/04/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
15/12/2009: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  adg cổ phiếu

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

GMD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 (20/05/2021 17:35) GMD: Bà Nguyễn Minh Nguyệt – TV.HĐQT đã bán 200.000 cp (20/05/2021 17:32) GMD: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Đà Nẵng (14/05/2021 17:38) GMD: Bà Nguyễn Minh Nguyệt – TV.HĐQT đăng ký bán 200.000 cp (12/05/2021 09:56) GMD: 26.5.2021, ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (12/05/2021 09:52)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 607,389,606 691,782,192 703,021,926 687,470,184
Giá vốn hàng bán 350,362,094 433,543,143 505,738,070 428,490,557
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 257,027,513 258,239,049 197,283,856 258,979,627

READ  Đầu Tư Cổ Phiếu Dài Hạn Chiến Lược Đầu Tư Cổ Phiếu Dài Hạn, Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán Dài Hạn Hiệu Quả

Xem thêm: Dế Choắt Là Quán Quân, Rap Việt Lập Kỷ Lục Lăng Là Ai, Lục Lăng Là Gì

Lợi nhuận tài chính -36,017,211 -37,331,268 -14,489,526 -5,873,256
Lợi nhuận khác 801,217 3,695,801 4,514,876 14,368,813
Tổng lợi nhuận trước thuế 140,737,581 145,634,751 84,700,670 192,021,613
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 127,898,995 121,432,602 65,133,379 171,835,396
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 102,246,436 96,802,248 51,566,986 147,104,209
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,252,951,008 1,267,586,653 1,374,259,484 1,366,452,338
Tổng tài tranminhdung.vnản 10,075,907,967 9,829,560,699 9,857,526,232 10,025,744,221
Nợ ngắn hạn 1,725,140,986 1,754,820,047 1,761,873,857 1,740,966,173
Tổng nợ 3,366,387,973 3,318,969,609 3,256,277,022 3,269,817,528
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 6,709,519,994 6,510,591,091 6,601,249,210 6,755,926,693
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Thông Tin Cổ Phiếu Vinaseed Lên Hơn 80%, Thông Tin Cổ Phiếu

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button