Cổ phiếu

Đánh Giá Cổ Phiếu Gex : Tổng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam

*

Đang xem: đánh giá cổ phiếu gex

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Cổ Phiếu Thép – Tvn: Tổng Công Ty Thép Việt Nam

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 9,519,481,536 10,020,228,172 12,529,681,007 13,051,580,923

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Htranminhdung.vnX 1.4 16.6 11.9 2,938.3
ABtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 1.4 46.0 33.4 1,104.5
ABT Htranminhdung.vnX 1.2 30.4 24.5 350.7
AGM Htranminhdung.vnX 1.4 13.9 10.2 227.5
ANV Htranminhdung.vnX 1.6 22.8 14.3 2,596.2
BCI Htranminhdung.vnX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BMC Htranminhdung.vnX 1.2 18.0 15.0 162.3
CDC Htranminhdung.vnX 1.3 15.6 11.9 358.4
CII Htranminhdung.vnX 1.2 25.6 21.2 4,991.7
CMG Htranminhdung.vnX 1.4 36.0 25.0 3,380.0

Xem thêm: Kinh Nghiệm Đối Phó Với Quản Lý Thị Trường Đâu Phải Thích Là Kiểm Tra

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  cổ phiếu rạng đông

Trả lời

Back to top button