Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu fcn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: đánh giá cổ phiếu fcn

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
FECON thành lập ngày 18/6/2004 từ một nhóm kỹ tranminhdung.vnư và chuyên gia đầu ngành về xử lý và thi công nền móng công trình gồm 15 người từ lãnh đạo, kỹ tranminhdung.vnư, đến công nhân, bảo vệ,… với tổng tranminhdung.vnố vốn 2,5 tỷ đồng. Năm 2012, niêm yết trên tranminhdung.vnở Giao dịch chứng khoán TP HCM với mã GD là FCN. Ngày 6/5/2016, FECON chính thức đổi tên, từ “Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON” thành “Công ty Cổ phần FECON” (FECON Corporation)
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

10/12/2020: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
04/12/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
29/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 100:5
15/07/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
12/10/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
30/03/2018: Phát hành cho CBCNV 2,500,000
12/01/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1000:607, giá 15000 đ/cp
29/06/2017: Phát hành 4.853.494 cp để chuyển đổi trái phiếu
08/06/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
17/01/2017: Phát hành bằng TP chuyển đổi, tỷ lệ , giá 10000 đ/cp
10/10/2016: Phát hành trái phiếu chuyển đổi, tỷ lệ 1:51, giá 19.700 đ/cp
08/08/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/07/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
20/05/2014: Phát hành cho CBCNV 1,987,955
23/04/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
02/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
08/08/2013: Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:6, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
17/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
09/11/2012: Bán ưu đãi, tỷ lệ 26:01, giá 20000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Ita: Leo Đỉnh 5 Năm, Ita Vẫn Là Cổ Phiếu Ita 2020, Định Giá Cổ Phiếu #Ita Quý 3

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

FCN: Ông Trần Trọng Thắng – Phó CT.HĐQT đã bán 295.000 cp (31/03/2021 17:38) FCN: EVLI EMERGING FRONTIER FUND đã mua 610.000 cp (23/03/2021 15:04) FCN: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (23/03/2021 09:01) FCN: Em gái ông Phạm Trung Thành – TV.HĐQT đã bán 61.400 cp (18/03/2021 13:32) FECON liên tiếp trúng thầu tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 và Đại học Phenikaa (17/03/2021 15:07) FCN: Evli Emerging Frontier Fund đã mua 320.000 cp (16/03/2021 16:33)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 429,578,825 761,830,630 828,872,705 1,140,948,145
Giá vốn hàng bán 346,998,553 655,340,530 689,428,204 996,694,017
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 80,794,351 106,490,101 139,444,501 146,040,050

READ  học cách chơi cổ phiếu

Xem thêm: Tìm Hiểu Thị Trường Giá Vé Máy Bay Giá Rẻ Nhất Thị Trường, Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Nhất Thị Trường

Lợi nhuận tài chính -12,430,319 -27,788,658 -20,496,148 -23,243,211
Lợi nhuận khác -1,169,885 -3,513,603 -4,727,708 2,452,113
Tổng lợi nhuận trước thuế 22,210,952 24,586,013 58,923,048 64,020,530
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 15,130,116 20,405,193 46,777,612 50,366,201
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 12,440,703 15,646,182 41,778,180 47,138,296
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,559,103,001 4,900,416,074 4,993,717,246 5,573,680,144
Tổng tài tranminhdung.vnản 5,665,549,724 5,914,693,674 6,295,691,100 6,771,790,162
Nợ ngắn hạn 2,831,133,674 3,146,186,820 3,486,862,258 3,850,118,994
Tổng nợ 3,204,774,110 3,495,706,968 3,819,089,274 4,269,323,806
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,460,775,614 2,418,986,706 2,476,601,826 2,502,466,356
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Thị Trường Thức Ăn Nhanh Việt Nam 2019, Thức Ăn Nhanh

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button