Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu dvn

DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu dvn

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Tổng công ty Dược Việt Nam (VINAPHARM) tiền thân là Tổng công ty Dược, được thành lập vào tháng 4 năm 1971 trên cơ tranminhdung.vnở tranminhdung.vnát nhập 3 Cục trực thuộc Bộ y tế: Cục phân phối dược phẩm, cục dược liệu, cục tranminhdung.vnản xuất. Vinapharm là 1 trong 3 đơn vị tại Việt Nam được Bộ Y tế cho phép thực hiện nghiên cứu tương đương tranminhdung.vninh học (BA/BE).
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

25/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4%
07/06/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 3%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (06/05/2021 18:05) DVN: 16.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (31/03/2021 08:26) DVN: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/03/2021 15:16) DVN: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (23/03/2021 09:29) Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) báo lãi 232 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 91% kế hoạch năm (31/01/2021 09:29) DVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (29/01/2021 23:43)
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Giá Cổ Phiếu Đạm Hà Bắc - Thua Lỗ Vẫn Đang Phong Tỏa Đạm Hà Bắc

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 87,490,201 6,048,683,975 5,723,375,718 5,334,174,801
Giá vốn hàng bán 76,442,810 5,485,420,342 5,199,374,487 4,797,711,489
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 11,020,529 515,261,672 493,612,049 513,498,325

Xem thêm: Ưu Đãi Vay Tiền Nhanh Lãi Suất Thấp Nhất Trong Ngày Lãi Suất Thấp

Lợi nhuận tài chính 64,367,048 -31,344,819 1,038,989 -33,296,298
Lợi nhuận khác 118,300 475,445 1,881,635 2,488,402
Tổng lợi nhuận trước thuế 28,324,180 217,752,154 241,486,866 238,032,164
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 28,324,180 206,318,235 228,681,119 215,875,139
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 28,324,180 186,920,865 206,933,855 195,070,302
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 462,300,232 3,647,447,122 3,523,743,085 3,943,433,008
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,440,906,045 5,713,589,474 5,709,444,257 6,103,135,625
Nợ ngắn hạn 44,791,091 2,995,996,812 2,820,159,684 3,136,938,848
Tổng nợ 44,949,739 3,052,574,893 2,888,069,086 3,194,218,954
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 2,395,956,306 2,661,014,581 2,821,375,171 2,908,916,671
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DVN : Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  thực trạng phát hành cổ phiếu tại ttck việt nam 2019

Xem thêm: Là Em Hay Là Ai Tập Cuối

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button