Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu dbd

DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu dbd

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định hình thành từ nền tảng xưởng Dược thuộc Ban Quân dân Y khu 5, hình thành các đơn vị của tỉnh hoạt động trong ngành dược và trực thuộc Ty Y tế Nghĩa Bình. Quá trình hình thành và phát triển đến năm 1999, Bidiphar xây dựng nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMtranminhdung.vn-Atranminhdung.vnEAN đầu tiên. Đến nay, Bidiphar tự hào là Công ty Dược phẩm Việt Nam có những bước tiến vững chắc và luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong công tác quản lý, tranminhdung.vnản xuất và kinh doanh theo các tiêu chuẩn quốc tế
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý I năm 2021 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:16/01/2017Với Khối lượng (cp):52,379,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):35.0Ngày giao dịch cuối cùng:08/06/2018
15/03/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
19/03/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
22/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
27/02/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DBD: Biopharco không còn là công ty con của Bepharco (10/05/2021 16:52) DBD: Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (04/05/2021 17:45) DBD: Điều lệ tổ chức và hoạt động (28/04/2021 17:22) DBD: Quyết định của HĐQT v/v thành lập các Tiểu ban HĐQT (27/04/2021 17:55) DBD: Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Việt làm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ từ 20.4.2021 (20/04/2021 17:42) DBD: Quyết định của HĐQT v/v thành lập Ủy Ban Kiểm toán thuộc HĐQT (20/04/2021 17:42)
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Sắp Lên Sàn 2017 - Cổ Phiếu Mới Lên Sàn, Không Phải Cứ Mua Là Thắng

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 277,001,513 295,364,520 384,840,552 305,070,870
Giá vốn hàng bán 157,821,208 156,986,875 223,529,588 170,814,611

Xem thêm: Thị Trường Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Top 15 Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Online Tốt Nhất

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 98,042,139 120,808,240 132,612,860 118,160,840
Lợi nhuận tài chính -1,899,246 8,959,037 -1,558,835 -312,479
Lợi nhuận khác 63,686 11,377 2,047,195 765
Tổng lợi nhuận trước thuế 47,451,380 56,496,636 39,757,681 46,726,662
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 37,685,799 48,590,438 33,058,190 38,150,853
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 37,685,799 48,590,438 33,058,190 38,150,853
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 875,820,357 826,785,390 852,836,618 914,190,005
Tổng tài tranminhdung.vnản 1,487,131,475 1,444,815,414 1,464,265,762 1,509,392,725
Nợ ngắn hạn 369,990,331 280,179,971 369,363,791 362,244,357
Tổng nợ 475,689,807 384,850,618 473,002,555 484,111,997
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,011,441,668 1,059,964,796 991,263,207 1,025,280,728
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
DBD : Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Giá Cổ Phiếu Dvn : Tổng Công Ty Dược Việt Nam, Dvn : Tổng Công Ty Dược Việt Nam

Xem thêm: (Tổng Hợp) Ứng Dụng/App Kiếm Tiền Từ Android /Ios

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button