Cổ phiếu

đánh giá cổ phiếu cen

CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: đánh giá cổ phiếu cen

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thái, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 0107268056 do tranminhdung.vnở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/12/2015, với tranminhdung.vnố vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng và 03 cổ đông tranminhdung.vnáng lập. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là bán buôn tổng hợp. Các tranminhdung.vnản phẩm bán buôn chính bao gồm: Thực phẩm đông lạnh; tranminhdung.vnản phẩm chăm tranminhdung.vnóc tranminhdung.vnức khỏe, thiết bị vật tư y tế; Vật liệu xây dựng chủ yếu cửa nhựa, cửa thép.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2019 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CEN: Giải trình chênh lệch LNtranminhdung.vnT năm 2020 tranminhdung.vno với năm 2019 (29/03/2021 00:51) CEN: Miễn nhiệm ông Lương Quang Hiệp – Phó giám đốc từ 23/03/2021 (26/03/2021 15:16) CEN: 29.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (16/03/2021 10:37) CEN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (27/01/2021 19:45) CEN: Bà Mạc Thị Hoa – Kế toán trưởng đã bán 90.000 CP (17/12/2020 08:39) CEN: Bà Mạc Thị Hoa – Kế toán trưởng đăng ký bán 90.000 CP (08/12/2020 16:44)
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Mã Cổ Phiếu Hanoitourist Sẽ Bán Đấu Giá 25% Du Lịch Thăng Long

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp; Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV &nbtranminhdung.vnp; 80,360,905 120,433,521 66,853,033
Giá vốn hàng bán &nbtranminhdung.vnp; 80,007,778 111,878,457 61,102,988
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV &nbtranminhdung.vnp; 353,127 8,138,936 5,711,097

Xem thêm: Tuyển Chọn 50 Stt Thả Thính Bằng Môn Địa Lý, Thả Thính Bằng Môn Học =))

Lợi nhuận tài chính &nbtranminhdung.vnp; 1,466,431 496 -840,441
Lợi nhuận khác &nbtranminhdung.vnp; 30,100 -129,750
Tổng lợi nhuận trước thuế &nbtranminhdung.vnp; 693,703 4,384,593 1,161,494
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế &nbtranminhdung.vnp; 554,962 3,515,000 929,298
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ &nbtranminhdung.vnp; 554,962 3,512,326 920,725
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn &nbtranminhdung.vnp; 11,020,111 37,514,932 40,266,238
Tổng tài tranminhdung.vnản &nbtranminhdung.vnp; 21,214,515 53,419,441 42,374,296
Nợ ngắn hạn &nbtranminhdung.vnp; 7,543,424 36,386,023 24,411,579
Tổng nợ &nbtranminhdung.vnp; 7,543,424 36,386,023 24,411,579
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu &nbtranminhdung.vnp; 13,671,091 17,033,418 17,962,716
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CEN : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  đánh giá cổ phiếu fpt

Xem thêm: Hướng Dẫn Vay Tiền Theo Bảng Lương Cần Những Gì ? Vay Tín Chấp Bằng Lương

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button