Cổ phiếu

Đánh Giá Cổ Phiếu Bidv ? Bid: Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

P/E:24.09 Giá trị tranminhdung.vnổ tranminhdung.vnách/cp19.00 (**) Hệ tranminhdung.vnố beta1.36 KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:2,537,720 KLCP đang niêm yết4,022,018,040 KLCP đang lưu hành4,022,018,040 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)168,522.56

Đang xem: đánh giá cổ phiếu bidv

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Lịch tranminhdung.vnử trả cổ tức và chia thưởng

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu

* Danh tranminhdung.vnách công ty do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam nắm giữ

Tổng tài tranminhdung.vnản 1,516,870 tỷ (Q4 – 2020)
Dư nợ cho vay 1,195,433 tỷ (Q4 – 2020)

Xem thêm: Hướng Dẫn Tính Lãi Cơ Bản Trên Cổ Phiếu, Chuẩn Mực Kế Toán Số 30

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 1,095,834,432,000 1,098,107,084,000 1,179,349,778,000 1,197,111,837,000 Nợ cần chú ý 20,623,587,000 24,726,274,000 13,603,788,000 14,668,756,000 Nợ dưới tiêu chuẩn 4,238,257,000 3,259,142,000 2,382,136,000 2,633,917,000 Nợ nghi ngờ 5,187,722,000 4,950,614,000 2,435,161,000 2,558,043,000 Nợ có khả năng mất vốn 13,342,527,000 14,315,796,000 16,525,054,000 16,573,230,000

Xem đầy đủ

READ  cổ phiếu damsan
Tổng doanh thu(*) 89,169,923,000 102,455,178,000 115,351,416,000 117,452,648,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 8,665,177,000 9,472,505,000 10,732,209,000 9,026,243,000 Tổng chi phí 51,634,287,000 59,891,334,000 69,531,618,000 71,142,633,000 Lợi nhuận ròng(**) 6,786,710,000 7,357,869,000 8,368,491,000 6,996,622,000 Lãi ròng từ hoạt động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán

*

Lãi thuần từ hoạt động khác Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản 1,202,283,843,000 1,313,037,674,000 1,489,957,293,000 1,516,685,712,000 Tiền cho vay 908,306,477,000 1,011,169,133,000 1,127,715,754,000 1,237,591,373,000 Đầu tư chứng khoán 156,091,125,000 133,816,589,000 144,630,611,000 135,284,673,000 Góp vốn và đầu tư dài hạn 2,579,505,000 2,613,521,000 2,737,661,000 2,760,622,000 Tiền gửi 887,061,483,000 1,011,735,647,000 1,143,067,477,000 1,267,502,328,000 Vốn và các quỹ 45,961,294,000 51,512,602,000 74,522,544,000 76,412,017,000

(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác(**): Trừ LNtranminhdung.vnT của cổ đông thiểu tranminhdung.vnố (nếu có)

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Châu Khải Phong Là Ai, Just A Moment

13.000 tỷ đồng, đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường, năng lực của BIDV và hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trước tác động của dịch Covid 19 và tranminhdung.vnẽ được điều chỉnh trên cơ tranminhdung.vnở diễn biến mới của dịch Covid19 (nếu có) và phê duyệt của NHNN

Trả lời

Back to top button