Là gì

Đại Học Tổng Hợp Hà Nội Tiếng Anh Là Gì, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Bạn là sinh viên của trường Đại học quốc gia Hà Nội với nhiều thành tích đáng nể, nhưng bạn đã biết đại học quốc gia Hà Nội tiếng Anh là gì không?

Đại học quốc gia Hà Nội tiếng Anh là gì?

Đại học quốc gia Hà Nội tiếng Anh là: Ha Noi national university

*

Tổng quát về Đại học quốc gia Hà Nội

Là trường đại học hiện đại đầu tiên được thành lập và là một trong hai trường đại học quốc gia của Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển: Đại học Đông Dương thành lập ngày 16 tháng 5 năm 1906; Đại học Quốc gia Việt Nam (11/1945); Đại học Tổng hợp Hà Nội (tháng 6 năm 1956). Tháng 12/1993, ĐHQGHN được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và một số trường Đại học đầu ngành khác của Hà Nội.

Đang xem: đại học tổng hợp hà nội tiếng anh là gì

ĐHQGHN là trung tâm nghiên cứu và giáo dục đại học toàn diện lớn nhất Việt Nam. ĐHQGHN được giao trọng trách đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài có trình độ cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ĐHQGHN có vị trí đặc biệt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, hoạt động theo quy chế đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành. ĐHQGHN báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ và được quyền tự chủ cao về tổ chức cán bộ, chương trình học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kế hoạch và tài chính, quan hệ quốc tế và các lĩnh vực khác. ĐHQGHN được làm việc trực tiếp với các Bộ, tổ chức ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các công việc liên quan đến ĐHQGHN. Các trường đại học thuộc ĐHQGHN,và các viện duy trì tư cách pháp nhân như các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Khoa học-Công nghệ.

READ  Những Pha Hát Phô Là Gì ? Cách Để Tránh Lạc Tone Khi Hát Lạc Tone Là Gì

Sứ mệnh, tầm nhìn, châm ngôn, chiến lược của Đại học quốc gia Hà Nội

Sứ mệnh

ĐHQGHN có sứ mệnh:

– Sản xuất nguồn nhân lực chất lượng cao và ươm mầm nhân tài;

– Thúc đẩy khoa học, công nghệ tiên tiến, đổi mới và chuyển giao tri thức;

 – Đóng vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Tầm nhìn

ĐHQGHN được kỳ vọng là một trong những trường đại học nghiên cứu đa ngành, liên ngành hàng đầu trên thế giới, có thể đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem thêm: Mã Cổ Phiếu Gab : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khai Khoáng Và Quản Lý Tài Sản Flc

Châm ngôn

Xuất sắc thông qua Kiến thức.

Chắc chắn bạn chưa xem:

Chiến lược

Một trong những nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN là hình thành và phát triển các chương trình đại học và sau đại học đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đưa ĐHQGHN trở thành một trung tâm đại học nghiên cứu, đạt trình độ quốc tế. Điều này sẽ giúp cải thiện cơ sở khoa học, công nghệ và kinh tế xã hội của Việt Nam.

Xem thêm: tổng quan về thị trường mì gói

ĐHQGHN có 7 trường đại học thành viên, 5 trường trực thuộc và 7 viện nghiên cứu.

Trả lời

Back to top button