Cổ phiếu

Cổ Phiếu Là Gì? Đặc Trưng Của Cổ Phiếu Ưu Đãi Cổ Phiếu Là Gì

Cổ phiếu là một trong những dạng đầu tư phổ biến và thường gặp nhất của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cổ phiếu không chỉ có một loại mà có nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu thường, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi… Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc cổ phiếu ưu đãi là gì cũng như những thông tin khác nữa về loại cổ phiếu này mà bạn nên biết. 

1. Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Đây là một loại chứng khoán có khá nhiều đặc điểm vừa giống với cổ phiếu thường vừa giống trái phiếu. Chẳng hạn như người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng được xem là một cổ đông của công ty nhưng chỉ được trả một phần cổ tức nhất định. Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi mang một ý nghĩa rất quan trọng trong vấn dề chia cổ tức. Thông thường thì cổ tức của dạng cổ phiếu này được ấn định theo một tỷ lệ cố định có trên mệnh giá.

Đang xem: đặc trưng của cổ phiếu ưu đãi

*

Hiểu được định nghĩa cổ phiếu ưu đãi là gì thôi là chưa đủ, các phân loại của cổ phiếu này cũng rất quan trọng. Cổ phiếu ưu đãi gồm ba loại chính là cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại. Cụ thể từng loại như sau.

READ  có nên mua cổ phiếu hag 2019

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu này có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu thường. Số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu sẽ được quy định bởi điều lệ công ty. Thông thường thì chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập công ty mới được sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm, sau thời hạn này thì sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

Xem thêm: chứng khoán pvs

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Nếu sở hữu cổ phiếu trên thì bạn sẽ được trả cổ tức cao hơn mức cổ tức của cổ phiếu thường. Phần cổ tức bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, phần cổ tức cố định cũng không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền biểu quyết hay đề cử người vào Hội đồng quả trị của công ty.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Công ty sẽ hoàn lại vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào một khi có yêu cầu cảu người sở hữu cổ phiếu này hay theo điều kiện ghi trên cổ phiếu. Cổ đông có cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cũng có các quyền như cổ đông phổ thông nhưng sẽ không được biểu quyết, dự hop5 hay đề cử người vào Hội đồng quản trị.

READ  Cuối Năm Nên Đầu Tư Cổ Phiếu Nào Hút Dòng Tiền Trong Quý Iv/2020?

Xem thêm: Mà Chứng Khoán Tập Đoàn T&Amp;T, Shs: Ctcp Tập Đoàn T&T Đăng Ký Bán 6

Cổ phiếu ưu đãi là gì là một thắc mắc thường gặp của những người khi mới tiếp xúc với thị trường chứng khoán. Hy vọng với bài viết trên, bạn sẽ có thêm thông tin để có quyết định chính xác nhất cho bản thân.

Trả lời

Back to top button