Đặc Điểm Trái Phiếu Kho Bạc, Trái Phiếu Kho Bạc Dài Hạn (Treasury Bonds) Là Gì

Trái phiếu kho bạc dài hạn (tiếng Anh: Treasury Bonds) là loại trái phiếu kho bạc do Chính phủ phát hành có thời gian đáo hạn dài nhất. Trái phiếu kho bạc dài hạn được phát hành cho các nhà đầu tư với thời gian đáo hạn lên tới 30 năm.

Đang xem: đặc điểm trái phiếu kho bạc

Trái phiếu kho bạc dài hạn (Treasury Bonds)

Định nghĩa

Trái phiếu kho bạc dài hạn trong tiếng Anh là Treasury Bonds hay gọi tắt làT-bonds.

Trái phiếu kho bạc dài hạn, gọi tắt là trái phiếu T là loại trái phiếu kho bạc do Chính phủ phát hành có thời gian đáo hạn dài nhất, phát hành dưới dạng ghi sổ. Trái phiếu kho bạc dài hạn được phát hành cho các nhà đầu tư với thời gian đáo hạn lên tới 30 năm.

Đặc trưng của trái phiếu kho bạc dài hạn

– Treasury Bonds có thời hạn trên 10 năm, người mua trái phiếu Tnhận được khoản thanh toán lãi cố địnhsáu tháng một lần.

– Trái phiếu kho bạc dài hạn trả lãi suất cao nhất trong ba loại trái phiếu kho bạc vì chúng yêu cầu thời hạn đầu tư dài nhất.Vì lí do tương tự, giá của trái phiếu kho bạc dài hạn dao động nhiều hơn so với các hình thức đầu tư khác của Chính phủ.

– Trái phiếu kho bạc dài hạn được phát hành thông qua hình thức đấu giá trực tuyến hàng tháng được tổ chức trực tiếp bởi Kho bạc Mỹ.

Xem thêm: Combo 2 Kg Cây Rau Mương Là Cây Gì, “Khắc Tinh” Của Vi Khuẩn Hp

– Trái phiếu kho bạc dài hạn được bán với bội số của 100 đô la.Giá trái phiếu và lợi suất trái phiếu được xác định trong quá trình đấu giá.Sau đó, trái phiếu kho bạc dài hạn được giao dịch tích cực trên thị trường thứ cấp và có thể được mua thông qua ngân hàng hoặc nhà môi giới.

– Các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ trái phiếu kho bạc dài hạn như một khoản tiền tiết kiệm hưu trí phi rủi ro, khoản thu nhập ổn định khi nghỉ hưu, khoản đầu tư giáo dục cho con cái hoặc các khoản chi phí lớn khác. Các nhà đầu tư phải nắm giữ trái phiếu kho bạc dài hạn trong tối thiểu 45 ngày trước khi chúng có thể được bán trên thị trường thứ cấp.

Liên hệ thực tiễn

-Trái phiếu kho bạc dài hạn (Treasury Bonds) được biết đến trên thị trường là loại chứng khoán không có rủi ro, chúng được ban hành bởi chính phủ Hoa Kỳ với rủi ro vỡ nợ là rất nhỏ.

– Một số trái phiếu kho bạc khi phát hành có ấn định ngày thu hồi từ 3 đến 5 năm trước ngày đáo hạn (có điều khoản mua lại trước khi đáo hạn). Thông thường, trước khi thu hồi Kho bạc phải thông báo cho người nắm giữ trái phiếu trước 4 tháng và được thu hồi theo đúng mệnh giá.

Xem thêm: Thị Trường Âm Nhạc Trung Quốc, Kris Wu Muốn Mang Âm Nhạc Trung Quốc Đến

– Kể từ năm 1984, Kho bạc Mỹ đã không phát hành trái phiếu với điều khoản thu hồi nữa. Thời hạn trái phiếu chính phủ Mỹ dài nhất là 30 năm.

(Tài liệu tham khảo:Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;Investopedia)

Trả lời

Back to top button