đặc điểm thị trường công cụ nợ tại việt nam

Phương Nguyễn 11 tháng trước 6 phút đọc

Thị trường nợ là gì? Làm sao để phân biệt thị trường nợ với thị trường trường vốn cổ phần? Đây chắc hẳn là câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm trước khi bước chân vào thị trường tài chính.

Đang xem: đặc điểm thị trường công cụ nợ tại việt nam

Nếu bạn vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc trên, có thể tham khảo bài viết sau đây của Quản Lý Bất Động Sản.

Mục Lục

1. Thị trường nợ là gì?2. Phân biệt thị trường nợ và thị trường vốn cổ phầna) Đặc điểm của thị trường nợb) Đặc điểm của thị trường vốn cổ phần

1. Thị trường nợ là gì?

Thị trường nợ (Debt market) là nơi diễn diễn ra việc mua bán, trao đổi các công cụ nợ. Trong đó, công cụ nợ là các hối phiếu, công trái, tín phiếu, trái phiếu và các công cụ khác làm phát sinh trách nhiệm phải trả nợ.

Theo đó, công cụ nợ bao gồm:

– Công cụ nợ ngắn hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn dưới 01 năm.

– Công cụ nợ trung hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn từ 01 – 10 năm.

– Công cụ nợ dài hạn: Là công cụ nợ có thời gian đáo hạn từ 10 năm trở lên. 

*

Thị trường nợ (Debt market) là nơi diễn ra việc mua bán, trao đổi các công cụ nợ

2. Phân biệt thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

a) Đặc điểm của thị trường nợ

– Thị trường nợ là nơi phổ biến để các nhà đầu tư trên thị trường tài chính hình thành và bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp. Hình thức này được thực hiện thông qua việc phát hành một công cụ nợ như một món vay thế chấp hay trái phiếu.

– Thị trường nợ là sự thỏa thuận giữa người vay và người nắm giữ công cụ nợ. Theo đó, người vay phải hoàn trả cho người nắm giữ công cụ nợ một số tiền nhất định, dựa trên hợp đồng đã ký kết.

– Thị trường nợ thường có lợi nhuận cố định, bởi chủ sở hữu công cụ nợ cam kết trả những khoản tiền cố định trong tương lai. Tuy nhiên, họ lại không được quyền tham gia vào các hoạt động sử dụng vốn của người phát hành.

*

Thị trường nợ là nơi phổ biến để các nhà đầu tư trên thị trường tài chính hình thành và bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp

b) Đặc điểm của thị trường vốn cổ phần

– Thị trường vốn cổ phần (Equity market) là nơi diễn ra các hoạt động mua bán cổ phiếu. 

– Thị trường vốn cổ phần là nơi mà các doanh nghiệp có thể huy động vốn trên thị trường bằng cách phát hành cổ phiếu. Các cổ phiếu này là quyền được chia phần trên tài sản của các công ty phát hành cổ phiếu hoặc từ lãi ròng.

– Khác với việc phát hành một công cụ nợ, một doanh nghiệp chỉ được phát hành cổ phiếu khi họ là đơn vị cổ phần.

– Thị trường vốn cổ phần thường đem lại khoản lợi nhuận định kỳ cho người nắm giữ chúng, hay còn được gọi là cổ tức.

*

Thị trường vốn cổ phần (Equity market) là nơi diễn ra các hoạt động mua bán cổ phiếu

Từ những đặc tính nêu trên, có thể rút ra một vài điểm khác biệt của thị trường nợ thị trường vốn cổ phần như sau:

+ Mối quan hệ giữa chủ thể phát hành và nhà đầu tư trong thị trường nợ là mối quan hệ tài chính. Còn với thị trường vốn cổ phần là mối quan hệ đồng sở hữu.

+ Đa phần thu nhập của thị trường nợ có thể xác định trước, còn thị trường vốn cổ phần thì không.

+ Thị trường nợ có thời hạn xác định, còn thị trường vốn cổ phần không thể xác định thời hạn.

+ Thị trường nợ có độ rủi ro cho nhà đầu tư/doanh nghiệp phát hành thấp hơn so với thị trường vốn cổ phần.

+ Thị trường nợ phù hợp với nhà đầu tư ưa thích sự an toàn, còn thị trường vốn cổ phần dành cho những nhà đầu tư mạo hiểm.

+ Trong thị trường nợ, chủ sở hữu công cụ nợ bắt buộc phải trả lãi cho cổ đông khi đến kỳ thanh toán. Còn trong thị trường vốn cổ phần, chủ sở hữu công cụ nợ không bắt buộc phải trả cổ tức cho cổ đông khi đến kỳ thanh toán.

*

Thị trường nợ có độ rủi ro cho nhà đầu tư/doanh nghiệp phát hành thấp hơn so với thị trường vốn cổ phần

Hy vọng bài viết trên đây đã cung cấp đủ thông tin giúp bạn hiểu được thị trường nợ là gì, và cách phân biệt với thị trường vốn cổ phần ra sao. Nếu bạn đang quan tâm đến những nội dung tương tự, hãy tiếp tục đồng hành cùng Quản Lý Bất Động Sản để có thêm nhiều tư vấn đầu tư hữu ích.

Phương Nguyễn

Trả lời

Back to top button