Trái Phiếu Là Gì? Các Đặc Điểm Của Trái Phiếu Chính Phủ Là Gì 2021?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (394.69 KB, 86 trang )

TPCP phát hành trực tiếp qua hệ hống KBNN gồm: trái phiếu kho bạc, trái phiếu cơng trình trung ương, trái phiếu đầu tư, trái phiếu ngoại tệ, côngtrái xây dựng tổ quốc.

Đang xem: đặc điểm của trái phiếu chính phủ

1.1.2 Đặc điểm của trái phiếu Chính phủ.

Xem thêm: Thời Tiết Là Gì Khí Hậu Là Gì Lớp 6, Khí Hậu Là Gì

1.1.2.1 Độ rủi ro thấp. Trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khốn có độ rủi ro thấp nhấttrong các loại chứng khốn nợ, bởi vì TPCP được NSNN bảo đảm thanh tốn. Trong trường hợp NSNN khơng đảm bảo được nguồn để thanh toán gốc, lãitrái phiếu khi đến hạn thì Chính phủ có thể phát hành nợ đến hạn bằng đồng tiền nội địa. Mặt khác, về mặt chính trị, khi Chính phủ này hết hạn cầmquyền thì Chính phủ mới có trách nhiệm tiếp nhận và thanh tốn các khoản nợ của Chính phủ tiền nhiệm.Mặc dù được coi là có độ an tồn cao nhất trong các loại chứng khoán nợ nhưng TPCP vẫn tiềm ẩn những yếu tố rủi ro như rủi ro do biến động lãi suất,tỷ giá, rủi ro về khả năng thanh toán bằng ngoại tệ, rủi ro về khả năng chuyển trái phiếu thành tiền mặt.TPCP có nhiều loại khác nhau, tương ứng với mức độ rủi ro khác nhau. TPCP trực tiếp phát hành có độ rủi ro thấp nhất, trái phiếu chính quyền địaphương và trái phiếu của các cơ quan của Chính phủ phát hành có độ rủi ro cao hơn TPCP nhưng vẫn thấp hơn trái phiếu cơng ty.1.1.2.2 Tính sinh lời thấp. Trái phiếu Chính phủ cũng có tính sinh lời như các loại chứng khoán nợkhác. Khi đầu tư vào TPCP người đầu tư sẽ được hưởng một mức lợi tức nhất định. Lợi tức của trái phiếu là vấn đề mà nhà đầu tư và các nhà kinh tế quantâm nhất vì nó phản ánh chính xác lợi nhuận thu được khi đầu tư vào trái phiếu. Tỷ lệ lợi tức được xác định bằng cách lấy số tiền mà người sở hữu tráiSVTH: Lý Thị Ngọc Huyền. GVHD: Ts. Phạm Văn Hùng.phiếu nhận được từ lãi suất được hưởng của trái phiếu, cộng với sự sai biệt về giá của trái phiếu đó, chia cho giá mua.So với lãi suất của trái phiếu công ty và trái phiếu ngân hàng, TPCP thường có lãi suất thấp hơn do độ rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên lãi suất trên thịtrường trái phiếu do cung cầu quyết định nên biến động theo thời gian. Do đó, nếu so sánh cùng thời điểm phát hành thì thị trường TPCP có mức lãi suấtthấp hơn các loại trái phiếu khác trừ trường hợp đặc biệt như chiến tranh, khủng hoảng, lạm phát, …Chính phủ cần huy động vốn cấp tốc để chi tiêuhoặc hút tiền để điều hồ lưu thơng tiền tệ, kiềm chế lạm phát thì lãi suất rất cao. Nhưng nếu xét cả một quá trình thì lãi suất ở các thời điểm khác nhaucủa TPCP cũng biến động tuỳ theo diễn biến thị trường nên có thể tăng hay giảm. Vì vậy, so với thời kỳ trước và sau, không nhất thiết lãi suất TPCP luônthấp hơn lãi suất của các loại trái phiếu khác.

Xem thêm: cách thả thính crush bằng thơ

1.1.3. Phân loại trái phiếu chính phủ.

*

Phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư phát triển – Kho bạc Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn 2004 – 2008.DOC869162

*

(689 KB) – Phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư phát triển – Kho bạc Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn 2004 – 2008.DOC-86 (trang)

Trả lời

Back to top button