cục chế biến và phát triển thị trường nông sản tiếng anh là gì

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (tiếng Anh: Agro Processing and Market Development Authority) là một tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đang xem: Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản tiếng anh là gì

06-01-2020 Tổng cục Lâm nghiệp (Vietnam Administration of Forestry – VNFOREST) là tổ chức gì? 06-01-2020 Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn là tổ chức gì? 31-12-2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là tổ chức gì? 31-12-2019 Vụ Kinh tế địa phư­ơng và lãnh thổ là tổ chức gì? 27-12-2019 Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân là tổ chức gì? 

Hình minh họa (Nguồn: nguoitieudung.com.vn)

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

Khái niệm

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản trong tiếng Anh gọi là: Agro Processing and Market Development Authority – Agrotrade.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lí nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản và muối; 

Điều phối các hoạt động phát triển thị trường; đầu mối quản lí về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Cục: có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo qui định.

a) Cục trưởng có trách nhiệm: 

Trình Bộ trưởng qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục (các tổ chức có tư cách pháp nhân); ban hành Qui chế làm việc của Cục; 

Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu trực thuộc Cục; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của các tổ chức trực thuộc Cục theo phân cấp của Bộ trưởng và qui định của pháp luật.

Xem thêm: học phí trường thpt nguyễn thị minh khai hà nội

b) Cục trưởng điều hành hoạt động của Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cục. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo Sự phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Các tổ chức tham mưu:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Chế biến, bảo quản nông sản;

c) Phòng Chính sách thương mại, nông sản;

d) Phòng Thị trường trong nước;

đ) Phòng Phát triển thị trường thủy sản;

e) Phòng Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi;

g) Phòng Phát triển thị trường sản phẩm trồng trọt.

3. Chi cục trực thuộc:

a) Chi cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản Thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục có con dấu, tài khoản riêng và kinh phí hoạt động theo qui định.

Xem thêm: Cách Đánh Bài Kiếm Tiền Thật Ngay ~ Game Bài Đổi Tiền Thật, Top 4 Game Đánh Bài Ăn Tiền Thật Trên Điện Thoại

b) Các Chi cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (05 Chi cục) đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập và qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng theo từng giai đoạn phát triển Cục.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản)

Trả lời

Back to top button