Chứng khoán

Tại Sao Công Ty Tnhh Được Phát Hành Loại Chứng Khoán Nào ? Phát Hành Chứng Khoán Đối Với Công Ty Tnhh

Nội dung

1 Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 quy định2 Quy định phát hành cổ phiếu2.1 3 loại cổ phiếu được phát hành phổ biến trên thị trường

Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014 quy định

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đang xem: Công ty tnhh được phát hành loại chứng khoán nào

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.”

–> Tìm hiểu tư cách pháp nhân là gì

*

“Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy sau khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi theo quy định của Pháp Luật thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện phát hành cổ phiếu. Trường hợp gặp khó khăn khi chuẩn bị thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì hãy liên hệ ngay với tranminhdung.vn với dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chuẩn xác nhất.

*

Quy định phát hành cổ phiếu

Đối với công ty đã đủ điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng phải thực hiện đúng theo quy định ghi rõ trong Luật doanh nghiệp 2014 Điều 120 về Cổ Phiếu:

“Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;đ) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);g) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;h) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Xem thêm: Thị Trường Vật Liệu Xây Dựng Cuối Năm 2018, Thị Trường Vật Liệu Xây Dựng Tăng Giá

–> Xem các loại cổ đông phổ biến 

Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền & lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.

Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây

a) Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu hủy;b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.”

Nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đầy đủ các thủ tục trên đây để đảm bảo về phát hành cổ phiếu. Vậy cổ phiếu có những loại cổ phiếu nào được phát hành phổ biến hiện nay

*

Phát hành cổ phiếu cần tuân thủ Điều 120. Cổ phiếu tại Luật doanh nghiệp 2014

3 loại cổ phiếu được phát hành phổ biến trên thị trường

No1: Cổ phiếu thường

Cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu phổ biến nhất và còn gọi là Common Stock. Loại cổ phiếu này đại diện cho yêu cầu về lợi nhuận hay còn được gọi là cổ tức. Người sở hữu loại cổ phiếu này sẽ có quyền biểu quyết trong doanh nghiệp.

No2: Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi hay còn có tên tiếng Anh là Preferred Stock. Loại cổ phiếu này có ý nghĩa tương tự giống như trái phiếu doanh nghiệp và người sở hữu không có quyền biểu quyết đi kèm như với loại cổ phiếu thông thường bên trên. Cổ phiếu ưu đãi phổ biến nhất là loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Xem thêm: Bài 16: Định Dạng Văn Bản Là Gì ? Định Dạng Văn Bản Là Gì

No3: Cổ phiếu quỹ

Đây là loại cổ phiếu được quy định theo Luật chứng khoán Việt Nam, là loại cổ phiếu được các công ty cổ phần phát hành và được chính công ty đó mua lại với nguồn vốn đã được hợp pháp hóa. Đây là loại cổ phiếu được hình thành khi các công ty thực hiện quá trình mua lại những cổ phiếu đã phát hành đang lưu thông trên thị trường.

*

Thị trường có 3 loại cổ phiếu cơ bản

Lời kết

Qua bài viết chia sẻ tranminhdung.vn tin chắc là bạn đã tìm được câu trả lời được nêu ở tiêu đề bài viết rồi đúng không nào. Nếu bạn muốn phát hành cổ phiếu & chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác thì tranminhdung.vn sẽ luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi theo:

READ  tìm hiểu kinh doanh chứng khoán

Trả lời

Back to top button