Chứng khoán

Chuyên Đề 26: Cơ Chế Quản Lý Đối Với Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán

Công ty được thành lập và hoạt động theo sự cho phép của Uỷ ban chứng khoán, đảm bảo thực hiện tốt chức năng của mình.

Đang xem: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

2. Đặc điểm 

Thứ nhất, công ty được thành lập và hoạt động theo sự cho phép của Uỷ ban chứng khoán, đảm bảo công ty đảm nhiệm tốt chức năng của mình, tránh gây tổn hại không đáng có cho các nhà đầu tư chỉ vì không đủ năng lực kinh doanh.

Thứ hai, hoạt động chính của công ty quản lý quỹ là hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo sự ủy thác của các nhà đầu tư vào quỹ hoặc sử ủy thác của nhà đầu tư riêng lẻ. Hoạt động quản lý quỹ đâu tư bao gồm việc nắm giữ tài sản của quỹ, trực tiếp tiến hành hoạt động đầu tư chứng khoán từ nguồn vốn của quỹ, quản lý danh mục đầu tư của quỹ….Bên cạnh nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ còn thực hiện quản lý danh mục đầu tư theo sự ủy thác của nhà đầu tư ngoài quỹ.

Đối với những qui định trên đối với việc thành lập công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài, bên nước ngoài phải là pháp nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn đầu tư hoặc những lĩnh vực tương tự

READ  Tvi Tư Vấn Chứng Khoán Là Gì? Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán Là Gì

Mô hình của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

– Được thành lập dưới hình thưc công ty TNHH hoặc CTCP.

Xem thêm: Card Vga Rời Là Gì ? Cách Chọn Mua Card Đồ Họa

– Công ty quản lý quỹ có quyền được thành lập hay đóng cửa chi nhánh, tuy nhiên việc này phải được sự chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán nhà nước theo trình tự, thủ tục pháp luật qui định như điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn nghiệp vụ. Những thay đổi khác về cơ cấu tổ chức bộ máy cũng phải được thực hiện việc chấp thuận tương tự từ Ủy ban chứng khoán nhà nước.

– Công ty quản lý quỹ phải đảm bảo sự tách biệt về tổ chức, nhân sự và hoạt động giữa các hoạt động quản lý quỹ, hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, hoạt động quản lý danh mục đầu tư (nếu khách hàng không phải là quỹ đầu tư chứng khoán do công ti quản lý).

– Pháp luật yêu cầu công tý quản lý quỹ phải ban hành các qui định về kiểm soát nội bộ và đề ra tiêu chuẩn, đạo đức hành nghề đối với nhân viên của công ty, phải đảm bảo có ít nhất một người chuyên trách công tác kiểm soát nội bộ với quyền hạn và trách nhiệm cụ thể.

Xem thêm: Cần Vay Tiền Gấp – Search Results For &#8220

– Đối với thành viên hội đồng quản trị, người quản lý và nhân viên của công ty quản lý quỹ, nếu có các giao dịch chứng khoán đều phải báo cáo và quản lý tập trung tại công ty quản lý quỹ và được giám sát bởi bộ phận giám sát nội bộ.

READ  Mở Tài Khoản Chứng Khoán Agribank, Agr : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Agribank

Trả lời

Back to top button