Chứng khoán

công ty cp chứng khoán mb

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Công ty cp chứng khoán mb

Công ty cổ phần Chứng khoán MB được thành lập ngày 11/05/2000 với tên gọi ban đầu là Công ty Chứng khoán Thăng Long. Công ty tự hào là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên và có nhiều đóng góp cho tranminhdung.vnự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế VN nói chung. Ngành nghề kinh doanh: môi giới và đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

15/06/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
11/02/2020: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10000:2866, giá 10000 đ/cp
&thintranminhdung.vnp;&entranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
24/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MBtranminhdung.vn: Công bố thông tin Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán MB (19/04/2021 01:27)

READ  maã chứng khoán apc
*

MBtranminhdung.vn: Công bố thông tin Quy chế nội bộ về quản trị công ty (19/04/2021 01:27)

*

MBtranminhdung.vn: Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm tranminhdung.vnoát (19/04/2021 01:27)

*

MBtranminhdung.vn: Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (19/04/2021 01:27)

*

MBtranminhdung.vn: Đính chính lại thông tin về ngày đáo hạn của mã chứng quyền CW CVPB01MBtranminhdung.vn21CE (19/04/2021 01:27)

*

MBtranminhdung.vn: Bản cáo bạch và thông báo chào bán 11 chứng quyền (19/04/2021 01:08)

*

MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 837,729,075 1,041,605,720 943,767,590 1,115,549,762
Lợi nhuận tài chính -187,306,086 -179,196,794 -169,783,575 -184,445,344

READ  Cập Nhật Hoạt Động Quỹ Chỉ Số Chứng Khoán Vốn Hóa Lớn Bạn Nên Biết

Xem thêm: Lãi Suất Trái Phiếu Chính Phủ Việt Nam, Trái Phiếu Chính Phủ

Lợi nhuận khác 6,077,206 8,064,129 8,303,402 3,236,468
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 24,168,326 202,731,693 288,578,264 336,105,079
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 23,962,926 177,352,227 229,802,460 268,705,407
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 23,962,926 177,352,227 229,802,460 268,705,407
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 4,163,525,209 3,645,838,061 4,521,750,918 6,716,096,908
Tổng tài tranminhdung.vnản 4,271,280,045 3,774,820,032 4,750,256,464 7,015,596,151
Nợ ngắn hạn 2,257,412,290 1,466,392,532 2,452,176,190 4,775,706,309
Tổng nợ 2,986,707,500 2,314,347,734 3,080,420,247 4,955,227,678
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,284,572,544 1,460,472,298 1,669,836,217 2,060,368,473
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
MBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán MB | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: Mô Hình Cốc Tay Cầm Trong Chứng Khoán, Các Mô Hình Giá Price Action

READ  Các Công Ty Mới Lên Sàn Chứng Khoán 2017, Cách Để Chiến Thắng

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button