Chứng khoán

công ty cổ phần chứng khoán nhct

CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Công ty cổ phần chứng khoán nhct

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Tiền thân của Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, công ty thành viên trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập ngày 01/09/2000. Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành; tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán và thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại HNX:31/07/2009Với Khối lượng (cp):78,933,400Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):31.6Ngày giao dịch cuối cùng:15/06/2017
13/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
07/09/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:9
08/08/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
14/07/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
28/09/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
12/09/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
17/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%
21/05/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5.75%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CTtranminhdung.vn: Bổ nhiệm bà Trần Thị Thìn làm TV.HĐQT từ 27.4.20021 (28/04/2021 17:25) CTtranminhdung.vn: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (28/04/2021 17:25) CTtranminhdung.vn: Điều lệ và các Quy chế nội bộ (28/04/2021 17:15) ĐHCĐ Vietinbank tranminhdung.vnecuritietranminhdung.vn (CTtranminhdung.vn): Tự tin cạnh tranh mảng cho vay margin với các CTCK ngoại, đặt kế hoạch lãi 180,5 tỷ đồng trong năm 2021 (27/04/2021 14:55) CTtranminhdung.vn: Rút vốn vay ngân hàng (23/03/2021 15:23) CTtranminhdung.vn: Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt hạn mức tín dụng (15/03/2021 17:25)
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Công Ty Chứng Khoán Das : Ctcp Máy, Công Ty Chứng Khoán Đông Á (Donga Securities)

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Xem thêm: Hiệp Hội Thị Trường Trái Phiếu Việt Nam Trên Đà Phát Triển Nhanh, Bền Vững

Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 184,932,313 54,377,925 183,444,400 115,945,471
Lợi nhuận tài chính -16,463,067 -13,513,836 -14,665,836 -22,324,479
Lợi nhuận khác 20,180 1,336,987 26,786 22,889
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 61,367,373 -114,946,413 121,575,701 17,055,562
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 46,887,131 -91,971,363 102,002,310 16,594,125
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 46,887,131 -91,971,363 102,002,310 16,594,125
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,613,613,113 1,872,877,707 2,571,757,955 2,920,846,866
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,799,852,810 2,081,845,546 2,660,789,544 3,007,117,697
Nợ ngắn hạn 1,263,409,442 737,484,541 1,315,302,931 1,647,716,417
Tổng nợ 1,486,810,525 860,774,524 1,341,503,183 1,671,240,219
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,313,042,385 1,221,071,022 1,319,286,361 1,337,877,479
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
CTtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Tag " Tôn Đông A Mạ Chứng Khoán, Mã Chứng Khoán Tôn Đông Á (Otc: Tondonga)

Xem thêm: Tài Liệu Chứng Khoán Nhật Bản, Kinh Nghiệm Đầu Tư Chứng Khoán Ở Nhật

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button