Chứng khoán

Sbs : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

*

Đang xem: Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng sài gòn thương tín

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: các đồng tiền ảo tiềm năng 2018

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BGM Htranminhdung.vnX 0.0 0.9 91.6 42.1
AHP Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
AMD Htranminhdung.vnX 0.1 7.0 50.6 436.6
Atranminhdung.vnG Htranminhdung.vnX 0.0 35.0 2,250.7
ATG Htranminhdung.vnX 0.0 0.6 44.1 9.3
CII11709 Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
CII41401 Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
DAH Htranminhdung.vnX -0.2 8.4 -40.6 128.3
CTF Htranminhdung.vnX 0.1 20.0 161.1 933.6
DTA Htranminhdung.vnX -0.1 11.3 -109.8 64.9

Xem thêm: 10 Ngân Hàng Cho Vay Tiền Chỉ Cần Thẻ Ngân Hàng Cho Vay Tiền Qua Thẻ Atm 2021

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh tuyển dụng

Trả lời

Back to top button