Chứng khoán

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Everest, Evs: Ctcp Chứng Khoán Everest

*

Đang xem: Công ty cổ phần chứng khoán everest

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: App Vay Tiền Idong Là Gì ? Vay Tiền Idong Có Tốt Không? Vay Tiền Qua App: Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,150,320,217 1,000,625,319 1,002,692,684 857,746,726

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAT Htranminhdung.vnX 0.0 12.9 0.0
AHP Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
AMD Htranminhdung.vnX 0.1 4.1 30.1 577.2
ATG Htranminhdung.vnX -0.2 0.6 -4.0 9.3
CII11709 Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
CII41401 Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
BGM Htranminhdung.vnX 0.0 0.9 85.7 42.1
CTF Htranminhdung.vnX 0.0 19.2 876.2 1,373.0
DAG Htranminhdung.vnX 0.2 7.8 35.1 365.1
DTL Htranminhdung.vnX 0.0 13.0 643.3 776.1

Xem thêm: Thị Trường Đồ Gỗ Campuchia Gây Rủi Ro Cho Ngành Gỗ Việt Nam, Cần Kiểm Soát Nguồn Gỗ Nhập Khẩu Từ Campuchia

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  data chứng khoán

Trả lời

Back to top button