Chứng khoán

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất Đến Chứng Khoán Yuanta Việt Nam

*

Đang xem: Công ty cổ phần chứng khoán đệ nhất

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Mẫu Đơn Thôi Việc Tiếng Anh Là Gì, Đơn Xin Thôi Việc In English

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,960,553,986 1,818,017,911 2,142,836,202 2,681,567,769

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.3 13.9 48.7 296.1
AHP Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
Atranminhdung.vnT Htranminhdung.vnX 0.2 53.5 269.6 2,587.5
ATG Htranminhdung.vnX 0.0 0.6 44.1 9.3
BKG Htranminhdung.vnX 0.0 10.1 0.0
AMD Htranminhdung.vnX 0.1 7.0 51.0 461.1
BGM Htranminhdung.vnX 0.0 0.9 91.6 42.1
CII11709 Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
CII41401 Htranminhdung.vnX 0.0 0.0
CRC Htranminhdung.vnX 0.3 10.3 31.7 160.5

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Đố Thả Thính, Những Câu Đố Thả Thính Có Độ Sát Thương Cao

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Tìm Môi Giới Chứng Khoán : “Yêu Nghề Mới Trụ Được”, Môi Giới Chứng Khoán Là Gì

Trả lời

Back to top button