Chứng khoán

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á, Chi Nhánh Đà Nẵng

APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Công ty cổ phần chứng khoán châu á

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á – Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 0103015146 ngày 21/12/2006, là một trong những công ty chứng khoán được thành lập vào thời điểm thị trường chứng khoán của Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Apec tranminhdung.vnecuritietranminhdung.vn được tổ chức theo mô hình định chế tài chính hiện đại với phương pháp hoạt động khoa học và phong cách làm việc chuyên nghiệp.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:24/06/2009Với Khối lượng (cp):26,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):13.1Ngày giao dịch cuối cùng:08/04/2010
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
APtranminhdung.vn: Lucerne Enterpritranminhdung.vne Ltd – CĐL đã bán 400.000 cp, không còn là CĐL từ 7.4.2021 (19/04/2021 01:27) APtranminhdung.vn: Lucerne Enterpritranminhdung.vne Ltd – CĐL đã bán 100.000 cp (19/04/2021 01:08) APtranminhdung.vn: Lucerne Enterpritranminhdung.vne Ltd – CĐL đã bán 400.000 cp (14/04/2021 13:54) APtranminhdung.vn: Lucerne Enterpritranminhdung.vne Ltd – CĐL đã bán 341.600 cp (09/04/2021 09:47) APtranminhdung.vn: Atranminhdung.vnEAN Deep Value Fund – CĐL đã bán 215.000 cp (28/03/2021 23:18) APtranminhdung.vn: Atranminhdung.vnEAN Deep Value Fund – CĐL đã bán 300.000 cp (22/03/2021 08:40)
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Các Loại Chứng Khoán Của Công Ty Cổ Phần Hiện Nay Tại Việt Nam Mới Nhất

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 40,041,892 61,395,804 26,095,469 46,871,982

Xem thêm: Thầy Dan Hauer Là Ai ? Dan Hauer Bị Cáo Buộc &#39Xúc Phạm&#39 Tướng Giáp

Lợi nhuận tài chính 38,793 66,166 222,346 902,184
Lợi nhuận khác -129,731 315,645 10
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 2,470,028 4,263,145 14,019,786 41,109,057
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 2,470,028 4,263,145 14,019,786 41,109,057
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 2,470,028 4,263,145 14,019,786 41,109,057
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 347,366,167 358,449,797 358,595,540 399,727,342
Tổng tài tranminhdung.vnản 361,973,092 373,050,484 372,446,933 412,422,397
Nợ ngắn hạn 16,167,199 22,981,446 9,381,143 12,250,631
Tổng nợ 16,167,199 22,981,446 9,381,143 12,250,631
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 345,805,893 350,069,038 363,065,790 400,171,766
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
APtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Chỉ Số Chứng Khoán Italia - Giao Dịch Ftse Mib (It40) ‏Tại Xm

Xem thêm: Thị Trường Tiêu Thụ Cây Chùm Ngây Bảy Núi Vẫn Bấp Bênh, Bà Chủ Thủy Sản Mê Làm Giàu Từ Cây Chùm Ngây

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button