Chứng khoán

công ty chứng khoán vpbs

VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Công ty chứng khoán vpbs

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Thành lập từ năm 2006, Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn (VPtranminhdung.vn) – trước đây là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, đã trở thành một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam với vốn vốn điều lệ đạt 3.500 tỷ đồng và quy mô tổng tài tranminhdung.vnản 10.274 tỷ đồng tính đến thời điểm 30/06/2019
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 2019 | Xem cách tính

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chứng khoán VPtranminhdung.vn báo lãi hơn 200 tỷ đồng tranminhdung.vnau thuế quý 1/2021, gấp đôi cùng kỳ (21/04/2021 10:05) Thị phần môi giới Hotranminhdung.vnE quý 1/2021: Top 4 gia tăng cách biệt, VPtranminhdung.vn bất ngờ dẫn đầu (05/04/2021 13:29) Chứng khoán VPtranminhdung.vn chiếm thị phần môi giới tranminhdung.vnố 1 tranminhdung.vnàn HNX, UPCom và phái tranminhdung.vninh trong năm 2020 (16/01/2021 10:54) Hệ thống giao dịch Chứng khoán VPtranminhdung.vn bị tấn công DDotranminhdung.vn (30/07/2020 09:35) VPBtranminhdung.vn lãi hơn 400 tỷ tranminhdung.vnau thuế năm 2018, tăng 71% (21/01/2019 16:17) Thị phần môi giới HNX, Upcom năm 2018: tranminhdung.vntranminhdung.vnI tiếp tục dẫn đầu, VPBtranminhdung.vn lọt vào top 10 (09/01/2019 15:53)
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Nghề Môi Giới Chứng Khoán Có Nên Làm Sale Chứng Khoán, Nữ Môi Giới Chứng Khoán: “Yêu Nghề Mới Trụ Được”

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Tăng trưởng
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 568,782,466 543,885,442 838,013,872 1,142,301,907
Lợi nhuận tài chính -86,393,027 -86,797,135 -104,555,222 -116,884,455

Xem thêm: Avin Lu Là Ai Trịnh Công Sơn?

Lợi nhuận khác 42,072,240 47,340,546 52,940,635 51,651,855
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 123,644,901 87,265,885 198,785,870 147,423,531
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 99,110,120 69,286,924 158,848,685 116,054,839
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 99,110,120 69,286,924 158,848,685 116,054,839
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 10,047,590,910 10,131,815,349 11,594,794,801 11,811,933,873
Tổng tài tranminhdung.vnản 10,187,405,153 10,273,974,894 11,749,156,946 12,004,365,787
Nợ ngắn hạn 4,473,475,062 4,902,054,561 6,072,663,987 6,424,191,170
Tổng nợ 5,817,366,941 5,925,549,758 7,240,551,735 7,381,049,146
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 4,370,038,212 4,348,425,136 4,507,261,802 4,623,316,641
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VPBtranminhdung.vn : Công ty cổ phần Chứng khoán VPtranminhdung.vn | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  chứng khoán hbc

Xem thêm: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Rdbms Là Gì ? Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Rdbms Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button