Chứng khoán

Công Ty Chứng Khoán Tân Viên, Việc Làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tân Việt

*

Đang xem: Công ty chứng khoán tân viên

Thành lập năm 2006, Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVtranminhdung.vnI) là công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ Môi giới chứng khoán, Dịch vụ tài chính cho khách hàng giao dịch chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư; Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp. TVtranminhdung.vnI là công ty chứng khoán Việt Nam đầu tiên triển khai giải pháp giao dịch chứng khoán trực tuyến đầu tiên bằng core của nước ngoài (Freewill) từ năm 2007. Với việc cung cấp giải pháp trực tuyến toàn diện cho giao dịch chứng khoán, TVtranminhdung.vnI được các Nhà đầu tư đánh giá cao và được các tạp chí tài chính uy tín quốc tế vinh danh. TVtranminhdung.vnI hiện quản lý hơn 50.000 tỷ đồng tài tranminhdung.vnản của khách hàng cá nhân, tổ chức và cung cấp dịch vụ cho hơn 65.000 khách hàng.
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Tăng trưởng

Xem thêm: Kiến Thức Về Content Provider Là Gì Và Nó Thường Được Sử Dụng Để Làm Gì?

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,991,469,175 2,044,634,760 2,124,358,853 2,178,977,050

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Xem thêm: Nhân Vật Trong Tiếng Anh Là Gì Tiếng Anh Là Gì ? Cái Gì Trong Tiếng Tiếng Anh

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

* Danh tranminhdung.vnách công ty do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nắm giữ

READ  Điều Kiện Làm Môi Giới Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Chứng Khoán

Trả lời

Back to top button