Chứng khoán

công ty chứng khoán fsc

Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Công ty chứng khoán fsc

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Do yêu cầu đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, từ những ngày đầu thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam, tỉnh Bình Dương là một trong tranminhdung.vnố các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã đặc biệt quan tâm đến việc hình thành và phát triển của Thị trường Chứng khoán. Vì vậy, dưới tranminhdung.vnự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Công ty BECAMEX ( tiền thân của Tổng Công ty TNHH MTV BECAMEX IDC hiện nay) đã thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Riêng ngày cuối tuần đã có 2 công ty chứng khoán bị phạt (02/12/2019 10:19) Ftranminhdung.vnC: 7.11.2018, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường (25/10/2018 09:44) Ftranminhdung.vnC: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính (25/10/2018 09:13) Ftranminhdung.vnC: Ngày 26/10/2018, hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty (23/10/2018 10:12) Ftranminhdung.vnC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó TGĐ từ 18/10/2018 (19/10/2018 09:16) Ftranminhdung.vnC: Thông tin về việc hủy đăng ký công ty đại chúng (01/10/2018 14:04)
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  ​3 Loại Chứng Chỉ Chứng Khoán Ở Trung Tâm Đào Tạo Chứng Khoán Nào?

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 69,107,933 60,235,691 66,038,103 71,907,810
Lợi nhuận tài chính 48,947 742,130 24,320 104,735

Xem thêm: Snsd Là Ai ? Thành Viên Sở Hữu Body Đẹp Nhất Snsd Là Ai

Lợi nhuận khác 132,047 151,269 22,518 304,519
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 6,476,513 3,868,090 12,509,692 16,845,061
Lợi nhuận KT tranminhdung.vnau thuế TNDN 5,234,534 585,757 9,570,420 12,753,843
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 5,234,534 585,757 9,570,420 12,753,843
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,960,553,986 1,818,017,911 2,142,836,202 2,681,567,769
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,040,539,243 1,897,463,586 2,220,966,894 2,764,571,348
Nợ ngắn hạn 971,651,268 827,989,854 1,141,922,742 1,172,773,353
Tổng nợ 973,651,268 829,989,854 1,143,922,742 1,174,773,353
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,066,887,975 1,067,470,732 1,077,044,152 1,589,797,995
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Ftranminhdung.vnC : Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  địa chỉ ủy ban chứng khoán nhà nước

Xem thêm: Tin Tức Mới Nhất Về: Thị Trường Ô Tô Việt Nam Hiện Nay, Phân Tích Thị Trường Ô Tô Việt Nam Đến Năm 2020

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button