Chứng khoán

Fts : Công Ty Chứng Khoán Fpt Hcm, Mạng Lưới Fpts

*

Đang xem: Công ty chứng khoán fpt hcm

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 38,014,799 -56,515,751 169,841,466 105,511,740

Xem thêm: tuyển dụng nhân viên sale thị trường

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,325,137,249 1,895,756,918 2,347,444,442 2,544,522,338

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.3 16.5 57.8 286.3
Atranminhdung.vnT Htranminhdung.vnX 0.2 62.0 312.4 2,304.0
AMD Htranminhdung.vnX 0.1 4.0 29.3 441.5
CRC Htranminhdung.vnX 0.3 12.3 37.8 240.8
DAG Htranminhdung.vnX 0.4 7.5 20.8 337.7
CTF Htranminhdung.vnX 0.1 19.1 153.8 933.6
DHM Htranminhdung.vnX 0.2 10.1 42.3 257.4
DQC Htranminhdung.vnX 0.4 24.5 68.5 405.1
DXV Htranminhdung.vnX 0.3 4.6 14.4 34.2
EMC Htranminhdung.vnX 0.1 21.8 163.0 288.4

Xem thêm: Xôn Xao 'Bướm Mặt Người Bướm Là Gì, Xôn Xao &#39Bướm Mặt Người Báo Oán&#39 Ở Đất Cảng

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Làm Giàu Qua Chứng Khoán Vinabook, Làm Giàu Từ Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Trả lời

Back to top button