Chứng khoán

Công Ty Chứng Khoán Châu Á, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á

*

Đang xem: Công ty chứng khoán châu á

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Sinh Viên Chơi Chứng Khoán Như Thế Nào, Sinh Viên Nặng Nợ Vì Chứng Khoán

*

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACB Htranminhdung.vnX 0.5 33.3 63.4 71,331.4
ACL Htranminhdung.vnX 0.6 13.2 23.1 697.2
ADtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.3 16.4 57.7 484.2
AGR Htranminhdung.vnX 0.6 11.8 20.1 2,534.4
BCG Htranminhdung.vnX 0.5 14.8 32.4 3,296.2
APH Htranminhdung.vnX 0.4 48.7 109.6 9,540.8
CRC Htranminhdung.vnX 0.3 12.2 34.9 189.0
DAG Htranminhdung.vnX 0.2 7.3 32.8 367.2
DQC Htranminhdung.vnX 0.6 24.3 42.9 689.0
DRH Htranminhdung.vnX 0.6 12.0 20.4 817.6

Xem thêm: Thực Trạng Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Năm 2015, Thị Trường Vốn Ở Việt Nam (Phần 2)

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  Phân Tích Chứng Khoán Chuyên Sâu, Sản Phẩm Và Dịch Vụ

Trả lời

Back to top button