Chứng khoán

Công Ty Chứng Khoán Bsc ) Tuyển Dụng 2021

*

Đang xem: Công ty chứng khoán bsc

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Cap Thả Thính, Stt Thả Thính Hài Hước Hóm Hỉnh Nhất Tháng 4/2021

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 2,268,114,070 2,347,092,882 1,690,291,647 2,101,368,654

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Khái Niệm Kiểm Toán Viên Nội Bộ Là Gì, Chức Năng Của Kiểm Toán Nội Bộ

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán Vốn điều lệ: 1,220,700,780,000đồng KL CP đang niêm yết: 122,070,078cp KL CP đang lưu hành: 121,570,689cp
Giới thiệu:

Lịch tranminhdung.vnử hình thành

Ngành nghề kinh doanh:

Môi giới chứng khoán;Tự doanh chứng khoán;Bảo lãnh phát hành chứng khoán;Tư vấn đầu tư chứng khoán;Các nghiệp vụ khác được pháp luật cho phép.

READ  Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietinbank, Công Ty Chứng Khoán Vietinbank

Trả lời

Back to top button