Là gì

Bài 40: Component Trong Java Là Gì ? Chức Năng Cụ Thể Của Component

Java AWT (Abstract Window Toolkit) là một API để phát triển các ứng dụng dựa trên GUI hoặc cửa sổ trong java.

Các thành phần Java AWT là các thành phần phụ thuộc vào nền tảng được hiển thị theo giao diện của hệ điều hành. AWT có nghĩa là các thành phần của nó sử dụng các tài nguyên của hệ điều hành.

Gói java.awt cung cấp các lớp cho api AWT như TextField, Label, TextArea, RadioButton, CheckBox, Choice, List, v.v.

Phân cấp Java AWT

Hệ thống phân cấp của các lớp Java AWT được đưa ra dưới đây.

*

Container

Vùng chứa (Container) là thành phần trong AWT mà chứa các thành phần khác như button, textfield, label, … Các lớp được kế thừa lớp Container được biết đến như các container như Frame, Dialog, Panel.

Window

The window is the container that have no borders and menu bars. You must use frame, dialog or another window for creating a window.

Panel

Panel là vùng chứa mà không chứa thanh tiêu đề và thanh menu. Nó có thể có các thành phần như button, textfield, …

READ  "Lịch Âm Dương Tiếng Anh Là Gì ? Tìm Hiểu Về Ngói Âm Dương Âm Dương Ngũ Hành Là Gì

Frame

Khung (Frame) là vùng chứa thanh tiêu đề và có thể có các thanh trình đơn. Nó có thể có các thành phần khác như button, textfield, …

Các phương thức hữu ích của lớp Component

Phương thứcMô tả
public void add(Component c) chèn một thành phần vào thành phần this.

Đang xem: Component trong java là gì

public void setSize(int width,int height) Thiết lập kích thước (chiều rộng và chiều cao) của thành phần.

Xem thêm: Ông Lê Trung Hưng Là Ai – Xứ Nghệ Thời Lê Trung Hưng

public void setLayout(LayoutManager m) Thiết lập trình quản lý bố cục cho thành phần.

Xem thêm: Sách Đầu Tư Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu, 【9】 Sách Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu

public void setVisible(boolean status) Thiết lập ẩn / hiện thành phần, mặc định false (ẩn).

Ví dụ về AWT trong java

Để tạo ví dụ AWT đơn giản, bạn cần sử dụng Frame, có 2 cách để tạo Frame:

Bởi kế thừa lớp Frame. Bởi việc tạo đối tượng của lớp Frame.

Ví dụ về AWT trong java – kế thừa lớp Frame

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ hiển thị thành phần Button trên khung.

package vn.tranminhdung.vn;import java.awt.Button;import java.awt.Frame;public class AWTExample1 extends Frame { AWTExample1() { setTitle(“Vi du 1 AWT trong java”); Button b = new Button(“click me”); b.setBounds(30, 100, 80, 30); // cai dat vi tri button add(b); // them doi tuong button vao frame setSize(300, 300); // kich thuoc frame voi width = 300 va height = 300 setLayout(null); // khong trinh quan ly layout setVisible(true); // hien thi frame } public static void main(String args<>) { new AWTExample1(); }}
Kết quả:

READ  (English) Dư Nợ Sao Kê Là Gì ? Cách Thanh Toán Dư Nợ Thẻ Tín Dụng
*

Ví dụ về AWT trong java – tạo thể hiện của lớp Frame

Ví dụ tạo thể hiện của lớp Frame:

package vn.tranminhdung.vn;import java.awt.Button;import java.awt.Frame;public class AWTExample2 { AWTExample2() { Frame f = new Frame(); f.setTitle(“Vi du 2 AWT trong java”); Button b = new Button(“click me”); b.setBounds(30, 50, 80, 30); f.add(b); f.setSize(300, 300); f.setLayout(null); f.setVisible(true); } public static void main(String args<>) { new AWTExample2(); }}
Kết quả:

*

Học Java Cơ Bản
Xử lý sự kiện Java AWT
Recent Updates Sử dụng Javascript trong HTMLToán tử dấu 2 chấm (::) trong Java 8Lambda Expression – Biểu thức Lambda trong java 8Bài tập Java – Sắp xếp nhanh (Quick Sort) trong JavaBài tập Java – Sắp xếp chèn (Insertion Sort) trong JavaBài tập Java – Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong JavaBài tập quản lý sinh viên trong JavaHashSet trong javaHashMap trong javaLớp WindowAdapter trong Java SwingLớp MouseMotionAdapter trong Java SwingLớp MouseAdapter trong Java Swing
tranminhdung.vn on facebook
Học Lập Trình Online Miễn Phí – tranminhdung.vn
Danh sách bài học

Học java Học servlet Học jsp Học Hibernate Học Struts2 Học Spring Học SQL

Câu hỏi phỏng vấn

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL

About tranminhdung.vn

Hệ thống bài học trên tranminhdung.vn bao gồm các bài lý thuyết và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài lý thuyết trên hệ thống tranminhdung.vn được tham khảo và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …

READ  10 Cách Cần Thiết Để Làm Chủ Cuộc Đời Là Gì, 5 Bước Để Làm Chủ Cuộc Đời Bạn

Scroll back to top

Trả lời

Back to top button