Cơ Sở Giá Trị Thị Trường – Các Cơ Sở Giá Trị Của Thẩm Định Giá

*

Bên cạnh giá trị thị trường của tài sản là giá trị thực ước tính của tài sản phải tra đổi vào ngày thẩm định giá thì giá trị của máy móc thiết bị còn có thể được rút ra từ lợi ích kinh tế thay thế của những chức năng gắn với nó hoặc phản ánh những biểu hiện thị trường không hiện hình hay không bình thường, đó là cơ sở được biểu hiện phi thị trường bao gồm những dạng chủ yếu như sau:

*

Cơ sở xác định giá trị phi thị trường của tài sản

1. Giá trị trong sử dụng

Là giá trị một máy móc thiết bị khi nó đang được đơn vị cụ thể sử dụng trong một mục đích nhất định. Do đó nó không liên quan đến thị trường , là cơ sở giá trị khi máy móc thiết bị được thẩm định với tư cách là bộ phận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, loại giá trị này được thể hiện ở một loại máy móc thiết bị nhất định góp vào doanh nghiệp với tư cách là một bộ phận của tổng tài sản của doanh nghiệp không tính đến giá trị sử dụng tối ưu và tốt nhất của nó cũng như số tiền mà nó mang lại khi được mang ra bán, xét về góc độ kế toán, giá trị đang sử dụng là giá trị của dòng tiền mặt ước tính có thể mang lại trong tương lai kể từ khi sử dụng cho đến khi thanh lý, tức là khi tài sản kết thúc chu kỳ sống hữu ích của nó đối với doanh nghiệp.

Đang xem: Cơ sở giá trị thị trường

Giá trị đang sử dụng của máy móc thiết bị có xu hướng cao hơn giá trị thị trường của chúng khi doanh nghiệp đang kinh doanh phát đạt, thu được lợi nhuận cao hơn so với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tương tự, ngược lại khi doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả thì giá trị sử dụng của máy móc thiết bị lại có xu hướng nhỏ hơn giá trị thị trường.

2. Giá trị thanh lý hoặc giá bán bắt buộc

Là lượng tiền thu được một cách hợp lý do việc bán máy móc thiết bị trong một khoảng thời gian quá ngắn không thể đáp ứng được yêu cầu về thời hạn tìm hiểu thị trường như trong định nghĩa giá trị thị trường.

3. Giá trị tận dụng

Là giá trị máy móc thiết bị khi bị loại bỏ làm phế liệu, không sử dụng tiếp và không có sự sửa chữa đặc biệt nào, có thể xem đó như một tổng hoặc giá trị thuần của các chi phí loại bỏ, giá trị tận dụng cũng có thể gọi là giá trị phế liệu.

4. Giá trị phục hồi.

Là chi phí cần thiết để thay thế, sửa chữa hoặc tạo dựng lại máy móc thiết bị để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tương đương về cơ bản nhưng không tốt hơn máy móc thiết bị khi còn mới.

Xem thêm: Khai Thuế Chuyển Nhượng Chứng Khoán, Câu Hỏi Thường Gặp

5. Giá trị bồi thường thiệt hại.

Là chi phí cần thiết để thay thế, sửa chữa hoặc tạo dựng lại máy móc thiết bị để đảm bảo điều kiện về cơ bản là tương đương nhưng không tốt hơn những điều kiện của nó vào thời gian có thiệt hại xảy ra được tính trong điều kiện và thời gian sử dụng còn lại.

6. Giá trị đầu tư

Là giá trị của một máy móc thiết bị hoặc một dây chuyền sản xuất đối với một hoặc một số nhà đầu tư nào đó cho một dự án đầu tư nhất định, khái niệm này liên quan đến những máy móc thiết bị chuyên biệt đối với những nhà đầu tư riêng biệt. Giá trị đầu tư của một máy móc thiết bị có thể cao hơn hoặc nhỏ hơn giá trị thị trường của máy móc thiết bị đó, không nên nhầm lẫn giữa giá trị đầu tư và giá trị thị trường, tuy nhiên giá trị thị trường có thể phản ánh một số đánh giá cá nhân của chủ đầu tư về giá trị đầu tư.

7. Giá trị đặc biệt

Là khái niệm có liên quan đến các yếu tố, đặc biệt có thể làm tăng giá trị tài sản lên trên giá trị thị trường. Giá trị đặc biệt có thể nảy sinh gắn kết một tài sản khác về kỹ thuật, sự thu hút, sự quan tâm đặc biệt một ít khách hàng, không thu hút sự quan tâm của nhiều người.

8. Giá trị có thể bảo hiểm (chi phí thay thế bảo hiểm)

Là chi phí thay thế khấu hao mới xác định theo chính sách bảo hiểm.

Xem thêm: Tìm Hiểu Ý Nghĩa Lịch Sử Ngày 30/4 1/5 Là Ngày Gì, Ý Nghĩa Của Ngày 30/4

9. Giá trị thực hiện đấu thầu.

Là số lượng giá trị một người dự kiến sẽ giành được tại một cuộc đấu thầu công khai tiến hành đúng luật lệ

Trả lời

Back to top button